Archive for the ‘ Osobistości ’ Category

Edward S. Murdoch i Sean Gallagher – Żołnierze Zagłady

Edward S. Murdoch i Sean Gallagher – Żołnierze Zagłady

Budowa armii

Armia zawierająca Edwarda S. Murdocha i Seana Gallaghera musi spełniać następujące warunki:

 • Zarówno Edward Murdoch jak i Sean Gallagher muszą znaleźć się w armii
 • Armia może – poza Edwardem i Seanem – zawierać wyłącznie następujące oddziały i modele:
  • Psy Wojny – do potrzeb budowy armii liczeni są jako oddział podstawowy
  • Złote Lwy – do potrzeb budowy armii liczeni są jako oddział podstawowy
  • Krwawe Berety
  • Przepatrywacze
  • Legenda Psów Wojny
  • Porucznik Złotych Lwów
  • Porucznik Krwawych Beretów
  • Żołnierze Zagłady Imperialu – dla potrzeb budowy armii liczeni są jako oddział wsparcia (bez klasyfikacji Konsultanci)

Statystyki modeli

Edward S. Murdoch: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, 1 w armii

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 14 8 14 3 3 6 3 21 2 95

Wyposażenie:Eksperymentalny Karabin Szturmowy BAR Mk. XIX “Invader”, jeden wybrany rodzaj granatów do granatnika podwieszanego, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca: Kompania, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Determinacja, Kamuflaż, Survival:3, Infiltracja:3, Nienawiść:2(Cybertronic), Inspiracja: 3 (Złote Lwy), Niezawodność, Snajper, Brak czasu by umrzeć

Sean Gallagher: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, 1 w armii

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
16 11 10 16 3 4 8 4 18 2 125

Wyposażenie: Miecz Runiczny Gallaghera

Umiejętności: Dowódca: Kompania, Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Determinacja, Zabójczy Cios, Skradanie się:3, Trening Saperski, Odporny na: Mroczną Harmonię, Inspiracja: 3 (Wolfpack), Niezawodność, Brak czasu by umrzeć

Broń

Miecz Runiczny Gallaghera

CC Dam AV
+1 ST+8 2

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Eksperymentalny Karabin Szturmowy BAR Mk. XIX “Invader”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 1 -1 -2 13 1 19

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany Mk XIK. Karabin zachowuje AV:1 na każdym dostępnym zasięgu.

Granatnik Podwieszany Mk XIK

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19