Archive for the ‘ Ilian ’ Category

Dziki Gon 2.0

Zazwyczaj Dziki Gon poluje na śmiertelników którzy mieli pecha trafić na płaszczyznę egzystencji zwaną “Terenem Łowów”, Czasem jednak Dziki Gon wezwany przez Nefarytów poluje po polach bitew.

Model Pojedynczy

Łowca może kupić do 4 Psów Ilian. Modele te dla potrzeb aktywacji traktowane są jak członkowie oddziału dowodzonego przez Łowcę. Mimo ich obecności Łowca może normalnie Wydawać Rozkazy i Dołączać Się do oddziałów. Zranienie ani utrata Psów Ilian nie wpływa w żaden sposób na Morale Łowcy – nie wymusza rzutów na Przyciśnięcie Ogniem, Panikę czy Złamanie, nie liczą się do bieżącego rozmiaru oddziału dowodzonego przez Łowcę ani do strat. W wypadku śmierci Łowcy pozostałe przy życiu psy traktujemy jak samodzielny oddział, który na początku każdej swojej kolejnej aktywacji musi rzucić na tabelę Szał.

Zasada Specjalna: Może udzielać Dowodzenia Templariuszom Ilian i Rycerzom Ilian nawet jeśli podlegają Szałowi.

Łowca: przyzwany, oficer oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 11 9 12 3 2 7 3 18 2 33

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Kratach, Miecz Templariusza
Umiejętności: Dowódca:Pluton (może dowodzić Templariuszami i Rycerzami Ilian), Regeneracja:5, Widzenie w Ciemności, Mroczna Harmonia:1, Strach:3, Determinacja

Wierzchowiec Łowcy: przyzwany, wierzchowiec, wymagany 1 na Łowcę

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
8 - - - 3 - 5 5 - 3 10

Wyposażenie: -
Umiejętności: Atak Wręcz:9

Pies Ilian: przyzwany, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-4

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 - 3 8 3 2 7 5 16 2 15

Wyposażenie: -
Umiejętności: Zmysły Drapieżnika:5, Determinacja, Atak Wręcz:11

Broń

Miecz Templariusza

CC Dam AV
+1 ST+7 1

Uwagi: Energetyczny, Dwuręczny

Karabin szturmowy Kratach

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -2 0 0 -2 - 9 0 18

Najwyższy Wróż Templariuszy

Mistrz w posługiwaniu się Mroczną Harmonią.

Model Pojedynczy

Maksymalnie jeden na każdą drużynę Templariuszy Ilian lub Dzieci Ilian
Zasada Specjalna: Może udzielać Dowodzenia Templariuszom Ilian nawet jeśli podlegają Szałowi.

Najwyższy Wróż Templariuszy: przyzwany, oficer podstawowego oddziału

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 11 13 3 2 6 3 18 2 35

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Kratach, Maczuga Templariusza
Umiejętności: Regeneracja:5, Widzenie w Ciemności, Dowódca: Pluton (Templariusze Ilian, Dzieci Ilian), Mroczna Harmonia:2, .

Broń

Maczuga Templariusza

CC Dam AV
+0 ST+8 1

Uwagi: Ogłuszająca, Dwuręczna

Karabin szturmowy Kratach

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -2 0 0 -2 - 9 0 18

Nestor Templariuszy

Starszy Templarisz. Przywódca rycerzy.

Model Pojedynczy

Maksymalnie jeden na każdą drużynę Templariuszy Ilian lub Rycerzy Ilian
Zasada Specjalna: Może udzielać Dowodzenia Templariuszom Ilian i Rycerzom Ilian nawet jeśli podlegają Szałowi.

Starszy Templariusz: przyzwany, oficer elitarnego oddziału

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 12 9 14 3 3 8 3 21 2 46

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Kratach, Miecz Templariusza
Umiejętności: Regeneracja:5, Widzenie w Ciemności, Dowódca: Kompania, Mroczna Harmonia:1, Ścinanie Głów, Inspiracja:1 (Tylko dla Templariuszy Ilian i Rycerzy Ilian).

Broń

Miecz Templariusza

CC Dam AV
+1 ST+7 1

Uwagi:Energetyczna, Dwuręczna

Karabin szturmowy Kratach

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -2 0 0 -2 - 9 0 18

Starszy kultu Ilian

Starszy kultu Ilian. Przełożony Akolitów i Nowicjuszy

Model Pojedynczy

Maksymalnie jeden na każdą drużynę Akolitów lub Nowicjuszy
Może posiadać jedno ulepszenie Biotechnologiczne

Starszy kultu Ilian: śmiertelnik, oficer podstawowego oddziału

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 9 9 12 3 2 4 3 20 2 30

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Invader, Miecz Punisher
Umiejętności: Zmysł Taktyczny:Osobisty, Dowódca: Pluton (Akolici, Nowicjusze), Harmonia:1

Broń

Granatnik Podwieszany Mk XIK

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji

Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB Invader

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 0 0 -4 - 11 0 19

Uwagi: wyposażony w Granatnik Podwieszany Mk XIK

Miecz Punisher

CC Dam AV
1 ST+6 0

Merkuriańska Ohyda

Bardzo dziwne stworzonko. Tak w ramach programu wspierania Paradoxowych barmanów ;)

Model pojedynczy

Merkuriańska Ohyda: nadnaturalny, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 9 3 10 3 6 10 5 23 6 110

Wyposażenie: Działko Attachia
Umiejętności: Atak Wręcz:12 (AV:1), Strach:4, Ciężki Pancerz:1, Regeneracja:5, Odporny na Morale, Survival:3 (tylko bagna i dżungle), Infiltracja:1 (wystawienie tylko na bagnie lub w głębokiej wodzie)
Uwagi: Merkuriańska Ohyda może zostać ulepszona do Potężnej Merkuriańskiej Ohydy (+10 punktów) – jej Atak Wręcz otrzymuje wtedy cechę AV:2.

Broń

Działko Attachia

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0x2 0x2 -1×2 - - 13 2 20

Nefaryta Magus

Nefaryta lubiący nieco poczarować.

Model Pojedynczy. Max 1 Nefaryta (dowolny) w armii.

Może posiadać 3 wzmocnienia Biotechnologiczne i Nekrobiotyczne

Zasada Specjalna: Może udzielać Dowodzenia (DW) modelom z Armii Ilian nawet jeśli podlegają Szałowi.

Nefaryta Magus: nadnaturalny,oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 11 16 16 3 4 6 4 22 3 70

Wyposażenie:Voriche, Miecz Pustki, Łańcuchy Ilian

Umiejętności: Mroczna Harmonia:4, Dowódca: Batalion, Strach:3, Widzenie w Ciemności, Odporny na Sztukę, Odporny na Morale, Niezawodnosć
Dodatkowo: Za dodatkowe +3 punktów może dokupić umiejętność Władca Zombie.

Broń

Pistolet Voriche

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
2 0x2 0 - - - 8 0 18

Miecz Pustki

CC Dam AV
+0 ST+6 2

Uwagi:Rozrywający

Łańcuchy Ilian

Długi Łańcuch

CC Dam AV
+0 ST+6 1

Uwagi:Zasięg:2, Oplątanie

Plątanina Łańcuchów

CC Dam AV
+1 ST+5 1

Uwagi:Zamaszyste Cięcie, Parowanie:2

Uwagi: Łańcuchy Ilian mają dwie formy, długi łańcuch i plątaninę łańcuchów. Użytkownik musi wybrać formę na początku aktywacji, Łańcuchy Ilian zostają w tej formie do końca danej aktywacji.

Nefaryta Wojownik

Nefaryta przedkładający “tradycyjne” metody robienia krzywdy innym nad czarowanie. Tym razem Ilian. BTW – Nefaryci Algerotha dostali upgrade.

Model Pojedynczy. Max 1 Nefaryta (dowolny) w armii.

Może posiadać 3 wzmocnienia Biotechnologiczne i Nekrobiotyczne

Zasada Specjalna: Może udzielać Dowodzenia (DW) modelom z Armii Ilian nawet jeśli podlegają Szałowi.

Nefaryta Wojownik: nadnaturalny, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
14 11 14 16 3 4 6 4 22 3 65

Wyposażenie:Łańcuchy Ilian

Umiejętności: Mroczna Harmonia:2, Dowódca: Batalion, Strach:3, Odporny na Sztukę, Odporny na Morale, Niezawodność
Dodatkowo: Za dodatkowe +3 punktów może dokupić umiejętność Władca Zombie.

Nefaryta Wojownik może dokupić jedną z wymienionych niżej broni:

  • Ciężki Karabin Maszynowy Ashnagaroth +18 pkt
  • Ręczne Działko Hellblaster +32 pkt
  • Miotacz Ognia Tormentor +36 pkt

Broń

Łańcuchy Ilian

Długi Łańcuch

CC Dam AV
+0 ST+6 1

Uwagi:Zasięg:2, Oplątanie

Plątanina Łańcuchów

CC Dam AV
+1 ST+5 1

Uwagi:Zamaszyste Cięcie, Parowanie:2

Uwagi: Łańcuchy Ilian mają dwie formy, długi łańcuch i plątaninę łańcuchów. Użytkownik musi wybrać formę na początku aktywacji, Łańcuchy Ilian zostają w tej formie do końca danej aktywacji.

Ciężki Karabin Maszynowy Ashnagaroth

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 3×3 2×2 -1 -3 - 13 1 18

Uwagi: brak

Miotacz Ognia Tormentor

CC Wzornik Dam AV Jam
- Średni MO 12 0 19

Uwagi: zapalający

Ręczne Działko Hellblaster

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 2 0 - 15×2 2 18

Kapłan Ilian

Kapłan kultu.

Model Pojedynczy

Może posiadać 2 wzmocnienia Biotechnologiczne i Nekrobiotyczne

Kapłan: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 13 12 3 3 4 4 19 2 40

Wyposażenie:Łańcuchy Ilian

Umiejętności: Mroczna Harmonia:3, Dowódca:Kompania, Widzenie w Ciemności.

Broń

Łańcuchy Ilian

Długi Łańcuch

CC Dam AV
+0 ST+6 1

Uwagi:Zasięg:2, Oplątanie

Plątanina Łańcuchów

CC Dam AV
+1 ST+5 1

Uwagi:Zamaszyste Cięcie, Parowanie:2

Uwagi: Łańcuchy Ilian mają dwie formy, długi łańcuch i plątaninę łańcuchów. Użytkownik musi wybrać formę na początku aktywacji, Łańcuchy Ilian zostają w tej formie do końca danej aktywacji.

Podmieniec

Z pozoru zwykły człowiek, Podmieniec potrafi przekształcić się w potwora…

Model Pojedynczy

Może posiadać 2 wzmocnienia Biotechnologiczne i Nekrobiotyczne

Zasady specjalne:Podmieniec zaczyna grę w formie Zamaskowany. W dowolnym momencie może zmienić formę na bojową kosztem 1 akcji. Po przemianie żywotność podmieńca nie ulega zmianie – wszystkie odniesione rany pozostają.

Podmieniec: nadnaturalny, żołnierz oddziału elitarnego

Forma zamaskowana

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
8 8 10 13 3 2 4 4 17 2 36

Wyposażenie:Pistolet P60 Punisher

Umiejętności: Mroczna Harmonia:1, Atak Wręcz:10, Przebranie

Forma bojowa

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 - 10 13 3 spec 6 4 21 2 -

Wyposażenie:-

Umiejętności: Mroczna Harmonia:1, Atak Wręcz:12(x2, AV:1), Strach:1

Broń

Pistolet P60 Punisher

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Ożywieńczy Legioniści

Ożywieńczy Legioniści nie są tak powszechnym widokiem w armii Ilian, jak w armii Algerotha – ale czasem pojawiają się na polach bitew lub jako ochrona cytadel.

Oddział:

Podstawowy oddział wsparcia
Minimalny Rozmiar: 9
Maksymalny Rozmiar: 16
Próg Morale: 4
1 specjalista na 4 nie-specjalistów
Wymagany Nekromuntant ALBO Centurion

Nekromutant: nekrobiotyk, dowódca podstawowego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
8 8 3 11 3 1 5 3 19 2 19

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Belzarach
Umiejętności: Survival: 2, Władca Zombie

Centurion: nekrobiotyk, dowódca podstawowego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 9 5 12 3 2 5 3 19 2 24

Wyposażenie: Pistolet Voriche, Miecz Skalak
Umiejętności: Survival: 2, Władca Zombie

Ożywieńczy Legionista: nekroorganik, żołnierz podstawowego oddziału wsparcia, wymagany 8-12

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 6 2 7 3 1 4 3 19 2 11

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Kratach
Umiejętności: Zombie

Ożywieńczy Legionista z LKM Valchek: nekroorganik, specjalista podstawowego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-3

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 6 2 7 3 1 4 3 19 2 16

Wyposażenie: Lekki Karabin Maszynowy Valcheck
Umiejętności: Zombie

Broń

Bagnet Sectioner

CC Dam AV
0 S+6 0

Karabin Szturmowy Belzarach

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 1 1 0 -4 - 11 0 18

Uwagi: wyposażony w Bagnet Sectioner

Karabin Szturmowy Kratach

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -2 0 0 -2 - 9 0 18

Lekki Karabin Maszynowy Valcheck

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 1×3 1×2 1 -2 - 10 0 19

Miecz Skalak

CC Dam AV
1 ST+6 1

Pistolet Voriche

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
2 0x2 0 - - - 8 0 18