Archive for the ‘ Murdoch ’ Category

Porucznik Złotych Lwów

Model Pojedynczy

Dostępne tylko dla Klanu Murdoch

Porucznik Złotych Lwów: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 12 4 14 3 2 4 4 20 2 44

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca: Pluton, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic)

Broń

Karabinek Plazmowy L&A Mk 43

Zwykła amunicja

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 -1 -4 - 11 0 20

Amunicja plazmowa

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 -1 -4 - 11 2 20

Uwagi:Broń Szturmowa. Z amunicji plazmowej można oddać 1 strzał na aktywację.

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Porucznik Złotych Panter

Model Pojedynczy

Dostępne tylko dla Klanu Murdoch

Porucznik Złotych Panter: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 13 4 14 3 2 5 4 20 2 44

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności: Dowódca: Pluton, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Determinacja, Survival:2, Desant:2

Broń

Granatnik Podwieszany Mk XIK

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji

Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 0 0 -4 - 11 0 19

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany Mk XIK

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Złote Lwy

Spece od walki z Cybem. Dość mocno przeciwpancerni ;)

Oddział:

Oddział elitarny

Minimalny Rozmiar: 4

Maksymalny Rozmiar: 12

Próg Morale: 2

1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Dostępny tylko dla Klanu Murdoch

Sierżant: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 11 4 13 3 1 4 4 20 2 35

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic)

Złoty Lew: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 3-5

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 28

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic)

Kapral: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 29

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca:Sekcja, Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic)

Medyk: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 32

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic), Medyk:5

Strzelec Wyborowy: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 4 4 20 2 33

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic), Snajper

Złoty Lew z Lekkim Karabinem Maszynowym: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 33

Wyposażenie:Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic)

Saper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 31

Wyposażenie:Karabinek Plazmowy L&A Mk 43, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Ładunek Przeciwpancerny

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic), Trening Saperski

Łowca Czołgów: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 37

Wyposażenie:Działko Nimrod, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic), , Zmysł Taktyczny:Osobisty

Specjalista z Wyrzutnią Rakiet: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 10 4 12 3 1 4 4 20 2 42

Wyposażenie:Wyrzutnia Rakiet Mk. XIIC “Southpaw”, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Determinacja, Infiltracja:2, Nienawiść:2(Cybertronic), Zmysł Taktyczny:Osobisty

Broń

Działko Nimrod

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 -2 -3 -3 - 14×2 2 20

Karabinek Plazmowy L&A Mk 43

Zwykła amunicja

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 -1 -4 - 11 0 20

Amunicja plazmowa

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 -1 -4 - 11 2 20

Uwagi:Broń Szturmowa. Z amunicji plazmowej można oddać 1 strzał na aktywację.

Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 2×3 2×2 0 -3 - 12 0 19

Ładunek przeciwpancerny

CC Dam AV
0 12×2 2

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Wyrzutnia Rakiet Mk. XIIC “Southpaw”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1×2 -2×2 - - - 14×2 2 19

Uwagi: Amunicja odłamkowa – mały wzornik wybuchu, AV 0, Dam 12

Złote Pantery

Spadochroniarze.. czy jakoś tak ;).

Oddział:

Oddział elitarny

Minimalny Rozmiar: 4

Maksymalny Rozmiar: 12

Próg Morale: 2

1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Dostępne tylko dla Klanu Murdoch

Sierżant: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 12 4 13 3 1 5 4 20 2 35

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Determinacja, Survival:2, Desant:2

Złota Pantera: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 3-5

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 28

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2

Kapral: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 29

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2, Dowódca:Sekcja

Medyk: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 32

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2, Medyk:5

Złota Pantera z lekkim karabinem maszynowym: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 34

Wyposażenie: Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2

Łowca Czołgów: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 37

Wyposażenie:Działko Nimrod, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2, Zmysł Taktyczny: Osobisty

Specjalista z CKM: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 4 12 3 1 5 4 20 2 38

Wyposażenie: Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2

Snajper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 12 4 12 3 1 5 4 20 2 36

Wyposażenie: Karabin Wyborowy Mk. XII “Assailant”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2, Snajper

Strzelec Wyborowy: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 12 4 12 3 1 5 4 20 2 33

Wyposażenie: Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Miecz Punisher

Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Desant:2, Snajper

Broń

Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 4×3 3×2 -2 -4 - 14 1 19

Działko Nimrod

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 -2 -3 -3 - 14×2 2 20

Granatnik Podwieszany Mk XIK

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji

Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 0 0 -4 - 11 0 19

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany Mk XIK

Karabin Wyborowy Mk. XII “Assailant”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -3 1 3 -1 -3 15 0 20

Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 2×3 2×2 0 -3 - 12 0 19

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Fengan Lowlanders

Klanowy grunt Murdochów.

Oddział:

Oddział podstawowy

Minimalny Rozmiar: 4

Maksymalny Rozmiar: 16

Próg Morale: 4

1 specjalista na 4 nie-specjalistów

Dostępny wyłącznie dla Klanu Murdoch

Sierżant: śmiertelnik, dowódca oddziału podstawowego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 8 4 9 3 1 4 4 17 2 17

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Mk. 43

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Determinacja

Milicjant: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, wymagany 4-12

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
5 7 4 8 3 1 4 4 17 2 13

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Mk. 43

Umiejętności:Determinacja

Milicjant z karabinem przeciwpancernym: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
5 7 4 8 3 1 4 4 17 2 19

Wyposażenie:Karabin Przeciwpancerny Mk. XVII “Boys”

Umiejętności:Determinacja

Specjalista z LKM: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
5 7 4 8 3 1 4 4 17 2 20

Wyposażenie: Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”

Umiejętności:Determinacja

Strzelec Wyborowy: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
5 8 4 8 3 1 4 4 17 2 18

Wyposażenie: Karabin Szturmowy Mk. 43

Umiejętności:Determinacja, Snajper

Broń

Lekki Karabin Maszynowy L&A Mk. XXIII “Destroyer”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 2×3 2×2 0 -3 - 12 0 19

Karabin Szturmowy Mk. 43

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 -1 -4 - 10 0 18

Karabin Przeciwpancerny Mk. XVII “Boys”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -3 -2 1 1 -3 15 1 20