Archive for the ‘ Ministry of Industry ’ Category

Porucznik oddziału Pancerzy Bojowych Vulkan

Porucznik Vulkanów

Model Pojedynczy

Dostępny wyłącznie dla Ministerstwa Przemysłu

Porucznik : śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 4 13 3 2 10 3 23 3 58

Wyposażenie:Miotacz Ognia Gehenna
Umiejętności: Ciężki Pancerz:1, Dowódca:Pluton, Zmysł Taktyczny:Drużyna, Niezgrabny

Broń

Miotacz Ognia Gehenna

CC Wzornik Dam AV Jam
- Średni MO 12 0 20

Uwagi: zapalający

Szef Ochrony

Szef Ochrony, dowodzi BLEU

Model Pojedynczy

Dostępny wyłącznie dla Ministerstwa Przemysłu. 1 na oddział BLEU

Szef Ochrony: śmiertelnik, oficer oddziału podstawowego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
8 9 4 10 3 2 4 4 16 2 27

Wyposażenie: Pistolet Maszynowy MP-105, Pałka

Umiejętności: Dowódca: Pluton, Determinacja, Atak Grupowy, Bystry Wzrok, Kontrwywiad

Może wymienić Pistolet Maszynowy MP-105 na Strzelbę HG-14 za dopłatą +2 pkt

Broń

Pistolet Maszynowy MP-105

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
-1 2×2 0 - - - 9 0 20

Pałka

CC Dam AV
+2 ST+3 0

Uwagi: Ogłuszająca

Strzelba HG-14

Wzornik Celność Dam AV Jam Cluster
strzelby +2 10 0 20 4

Komtur Zakonu Smoka

Wódz kominiarzy.

Model Pojedynczy:

Nie więcej niż jeden w armii. Nie więcej niż jeden w armii. Dostępny tylko dla Ministerstwa Przemysłu

Komtur Zakonu Smoka może Karabinek MP-105GW na Strzelbę HG-14 za dopłatą 1pkt

Komtur Zakonu Smoka: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 12 4 14 3 2 5 3 21 2 38

Wyposażenie:Karabinek MP-105GW, Pałka
Umiejętności: Dowódca: Pluton, Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja

Broń

Granatnik Podwieszany GW-1055

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji.

Karabinek MP-105GW

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
-1 1×2 0 -1 - - 8 0 20

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany GW-1055, Broń Szturmowa

Pałka

CC Dam AV
+2 ST+3 0

Uwagi: Ogłuszająca

Strzelba HG-14

Wzornik Celność Dam AV Jam Cluster
strzelby +2 10 0 20 4

Zakon Jednorożca

Zakon Jednorożca, należący do Domu Fieldhausen, to jednostka pancerna. Tu reprezentowana jest przez jeden z lżejszych pojazdów – samochód pancerny Szakal

Cena Szakala (jak w wypadku innych pojazdów) jeszcze nie jest ustalona. Raczej dużo.

Oddział:

Oddział wsparcia
Minimalny Rozmiar: 5 (w tym pojazd i załoga)
Maksymalny Rozmiar: 5
Próg Morale: 3
Dostępny wyłącznie dla Ministerstwa Przemysłu

PZRV-31 Szakal: kołowy pojazd otwarty, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
3 5 22 5 ??

Wyposażenie:
Działko Bauforce SK-60, 2 Lekkie Karabiny Maszynowe Bergdahl Stonecleaver

Umiejętności: Ciężki Pancerz: 1

Lekkie Karabiny Maszynowe Bergdahl Stonecleaver są obsługiwane przez Kierowcę i Nawigatora, oba mają pole ostrzału 180 stopni do przodu. Działko Bauforce SK-60 jest obsługiwane przez Strzelca i Ładowniczego – oddanie strzału wymaga użycia akcji przez każdego z nich. Działko ma pole ostrzału 360 stopni.
Szakal jest traktowany jako pojazd otwarty ze względu na brak opancerzenia wieży.

Kierowca: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1 na PZRV-31 Szakal

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
7 10 4 12 3 1 4 3 20 2 16

Wyposażenie: Pistolet HG-25 “Equalizer”
Umiejętności:

Strzelec: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1 na PZRV-31 Szakal

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
7 10 4 12 3 1 4 3 20 2 16

Wyposażenie: Pistolet HG-25 “Equalizer”
Umiejętności:

Nawigator: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1 na PZRV-31 Szakal

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
7 10 4 12 3 1 4 3 20 2 18

Wyposażenie: Pistolet HG-25 “Equalizer”
Umiejętności: Bystry Wzrok

Ładowniczy: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1 na PZRV-31 Szakal

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
7 10 4 12 3 1 4 3 20 2 16

Wyposażenie: Pistolet HG-25 “Equalizer”
Umiejętności:

Broń

Działko Bauforce SK-60

Przy strzelaniu amunicją przeciwpancerną

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 0 -1 -2 - 16×3 2 20

Przy strzelaniu amunicją odłamkową

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 -2 -3 -4 - 13 0 20

Uwagi:Używa małego wzornika wybuchu

Lekki Karabin Maszynowy Bergdahl Stonecleaver

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 3×3 1×2 0 -4 - 11 0 20

Pistolet HG-25 “Equalizer”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 9 0 20

Kontroler Jakości

Odpowiedzialni za przemysł Bauhausu, czasem muszą pojawić się na polu bitwy. Budzą wśród żołnierzy raczej strach niż lojalność – ale skuteczności im odmówić nie można.

Model Pojedynczy

Dostępny wyłącznie dla Ministerstwa Przemysłu

Kontroler Jakości: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 5 14 3 2 5 3 20 2 35

Wyposażenie:Pistolet P60 “Punisher”, Miecz Punisher

Umiejętności: Dowódca: Batalion, Inspiracja:3, Egzekucja, Determinacja

Broń

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Zakon Smoka

Elitarny zakon będący krzyżackim odpowiednikiem oddziału antyterrorystycznego. Specjalizują się w walce w terenie zurbanizowanym.

Oddział:

Oddział elitarny
Minimalny Rozmiar: 5
Maksymalny Rozmiar: 12
Próg Morale: 4
1 specjalista na 3 nie-specjalistów
Nie więcej niż jeden oddział w armii. Dostępny tylko dla Ministerstwa Przemysłu

Dowolne modele mogą wymienić Karabinek MP-105GW na Strzelbę HG-14 za dopłatą 1pkt/model

Komandor: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 11 4 13 3 1 5 3 21 2 28

Wyposażenie:Karabinek MP-105GW, Pałka
Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja

Brat Zakonu: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 4-8

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 4 12 3 1 5 3 21 2 24

Wyposażenie:Karabinek MP-105GW, Pałka
Umiejętności: Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja

Szturmowiec: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-4

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 4 12 3 1 5 3 21 2 18

Wyposażenie:Pałka, Tarcza Szturmowa
Umiejętności: Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja

Model może wymienić Pałkę na Karabinek MP-105GW za dopłatą +7 pkt

Snajper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 11 4 12 3 1 5 3 21 2 34

Wyposażenie:Karabin Wyborowy PSG-99, Pałka

Umiejętności: Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja, Snajper

Grenadier: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 10 4 12 3 1 5 3 21 2 29

Wyposażenie:Granatnik GL-405, Pałka
Umiejętności:Bystry Wzrok, Kontrwywiad, Refleks, Determinacja

Broń

Granatnik GL-405

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 -3 - - spec spec 20

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji. Ogień pośredni

Granatnik Podwieszany GW-1055

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji.

Karabin Wyborowy PSG-99

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 1 2 2 0 14 0 20

Karabinek MP-105GW

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
-1 1×2 0 -1 - - 8 0 20

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany GW-1055, Broń Szturmowa

Pałka

CC Dam AV
+2 ST+3 0

Uwagi: Ogłuszająca

Strzelba HG-14

Wzornik Celność Dam AV Jam Cluster
strzelby +2 10 0 20 4

Tarcza Szturmowa

Uwagi:+2 do pancerza przeciw atakom z przodu (180 stopni)

BLEU

Oddział straży przemysłowej pochodzący z BLEU – Bauhaus Law Enforcement Unit

Oddział:

Oddział podstawowy

Minimalny Rozmiar: 9

Maksymalny Rozmiar: 16

Próg Morale: 4

1 specjalista na 4 nie-specjalistów

Oddział dostępny wyłącznie dla Ministerstwa Przemysłu

Sierżant i dowolna ilość strażników mogą wymienić Pistolet Maszynowy MP-105 na Strzelbę HG-14 za dopłatą +2 pkt za model

Sierżant: śmiertelnik, dowódca oddziału podstawowego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
7 7 4 8 3 1 4 4 16 2 17

Wyposażenie: Pistolet Maszynowy MP-105, Pałka

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Determinacja, Atak Grupowy, Bystry Wzrok

Strażnik: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, wymagany 8-12

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 6 4 7 3 1 4 4 16 2 14

Wyposażenie: Pistolet Maszynowy MP-105, Pałka

Umiejętności:Determinacja, Atak Grupowy, Bystry Wzrok

Grenadier: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-3

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 6 4 7 3 1 4 4 16 2 18

Wyposażenie: Granatnik GL-405, Pałka

Umiejętności:Determinacja, Atak Grupowy, Bystry Wzrok

Szturmowiec: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, opcjonalny 0-4

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
6 6 4 7 3 1 4 4 16 2 11

Wyposażenie: Pałka, Tarcza Szturmowa

Umiejętności:Determinacja, Atak Grupowy, Bystry Wzrok

Broń

Granatnik GL-405

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 -3 - - spec spec 20

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji. Ogień pośredni

Pistolet Maszynowy MP-105

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
-1 2×2 0 - - - 9 0 20

Pałka

CC Dam AV
+2 ST+3 0

Uwagi: Ogłuszająca

Strzelba HG-14

Wzornik Celność Dam AV Jam Cluster
strzelby +2 10 0 20 4

Tarcza Szturmowa

Uwagi:+2 do pancerza przeciw atakom z przodu (180 stopni)

Pancerze Bojowe Vulkan

Pancerze wspomagane nieźle radzące sobie z piechotą. I nie, w podstawowej wersji rozpiski Bau nie mają miotacza ognia w drużynie. Ale będzie szansa go wystawić – tylko o tym na razie cisza ;) .

Oddział:

Oddział elitarny
Minimalny Rozmiar: 3
Maksymalny Rozmiar: 5
Próg Morale: 1
Dostępny tylko dla Ministerstwa Przemysłu

Sierżant: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 9 4 12 3 1 10 3 23 3 44

Wyposażenie:Ciężki Karabin Maszynowy MG-80
Umiejętności: Ciężki Pancerz:1, Dowódca:Drużyna, Zmysł Taktyczny:Drużyna, Niezgrabny

Vulkan: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 2-4

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 9 4 11 3 1 10 3 23 3 37

Wyposażenie:Ciężki Karabin Maszynowy MG-80
Umiejętności: Ciężki Pancerz:1, Niezgrabny

Broń

Ciężki Karabin Maszynowy MG-80

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 2×3 1×2 0 -2 - 13 1 20