Archive for the ‘ Zasady ’ Category

Headshot

Jeżeli model poświęci akcję (lub dwie) na celowanie, poza standardową premią do RC oraz premią z umiejętności Snajper, jego ataki strzeleckie przeciwko modelowi w który celuje otrzymują dodatkowo AV: 2.

Brak czasu by umrzeć

Model z tą umiejętnością nie może utracić więcej niż 1 rany w wyniku pojedynczej akcji modelu przeciwnika (dotyczy to również akcji wykonywanych z czekania.

Przykład: Mitch Hunter jest celem ataku wykonywanego przez Razydę przy pomocy Ciężkiego Karabinu Maszynowego Nazgaroth. Niezależnie od tego, ile razy Razyda trafi i ile razy Mitch Hunter obleje test pancerza, w jednej akcji Strzelania wykonywanej przez Razydę może stracić co najwyżej 1 ranę. Oczywiście nikt nie zabrania Razydzie Strzelać do Mitcha przez kilka kolejnych akcji…

Odporny na: (Sztukę/ Mroczną Harmonię/Ki) 2.0

Zdolność daje posiadaczowi premię +2 do cechy, o którą oparty jest rzut obronny przeciw nadnaturalnym mocom należącym do wskazanej kategorii (premia odnosi się również do Pancerza).

Oprócz tego model otrzymuje premię +2 do Pancerza przy odpieraniu ataków modelu z aktywną techniką lub będącego pod wpływem dowolnego przyjaznego zaklęcia z wybranej kategorii oraz premię +1 do trafienia modeli ze zdolnością Nadnaturalne Moce ze wskazaną kategorią.

Przykład: Dog Soldier ze zdolnością Odporny na: Mroczna Harmonia zostaje trafiony przez Nefarytę czarem zadającym bezpośrednie obrażenia. Otrzymuje w takim wypadku +2 do Pancerza na potrzeby odparcia czaru.
W następnej rundzie Nefaryta teleportuje się do niego z miotaczem ognia – jako że jest pod wpływem mocy, Dog Soldier znów dostaje +2 do Pancerza.
Gdy w końcu przyjdzie aktywacja capitolczyka otrzyma on +1 do trafienia Nefaryty, zarówno w walce wręcz jak i strzeleckiej.

Uwaga: Żeby uniknąć problemów interpretacyjnych i wałkowania zasad przyjaznym zaklęciem określamy każdą użytą na sobie technikę w danej rundzie (nawet taką której efekt już nie działa) oraz wszystkie zaklęcia rzucone przez własną stronę na dany model – zarówno takie które dają premie, jak i leczenia, teleportacje, itd.
Tak, model przechodzący przez portal Illian też jest traktowany do końca swojej aktywacji jakby był pod wpływem przyjaznego zaklęcia.

Doradca

Model z ta zdolnością dodaje +2 do DW innego modelu (o randze Dowódca: Kompania lub Dowódca: Batalion) w jego zasięgu Dowodzenia podczas określania jego wysokości przy rzucie na inicjatywę na początku tury.
Premii nie można kumulować z premią ze Zmysłu Strategicznego lub innych modeli z umiejętnością Doradca, brana pod uwagę jest tylko najwyższa wartość.

Czujniki

Modele w pojazdach z tą zdolnością (lub AI obsługująca pojazd) mogą wykrywać modele Ukryte w odległości o 6″ większej i z premią +4. Czujniki nie są kumulatywne z jakąkolwiek inną umiejętnością i wyposażeniem modelu. Przy umiejętności może być wyszczególnione, że tylko określony model (lub modele) z załogi mogą korzystać z tej umiejętności, np. Czujniki (Pilot).

Mortyfikacja

Mortyfikacja

Model z tą umiejętnością wykonujący dowolny atak wręcz (w tym np. szarżę) lub strzelecki z ukrycia przy użyciu broni będącej na standardowym wyposażeniu modelu z tą umiejętnością zwiększa swój mnożnik obrażeń o 1 (czyli np. zamiast obrażeń 10 zadaje 10×2)

Miotacze ognia jako uzbrojenie pojazdów 2.0

W związku z licznymi protestami itepe – zasada dotycząca miotaczy ognia ulega złagodzeniu. Jeśli stwierdzimy, że zrobiły się za dobre – wyjmiemy nożyczki ponownie.

Miotacze ognia jako uzbrojenie pojazdów

Pojazdy mające na uzbrojeniu Miotacz Ognia stosują się do następującej zasady: jeśli straci punkt żywotności w wyniku niezdanego rzutu na Pancerz, a wynik rzutu wynosił:

 • 19+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Lekkiego Miotacza Ognia
 • 17+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Miotacza Ognia
 • 15+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Ciężkiego Miotacza Ognia

traktujemy pojazd, jakby uzyskał wynik “Uszkodzona Broń” na Tabeli Uszkodzeń pojazdu, uszkodzeniu ulega Miotacz Ognia (trafiony został zbiornik z paliwem do miotacza lub jakaś inna wrażliwa część tej broni). Jest to efekt dodatkowy – oprócz tego należy normalnie wykonać rzut na Tabelę Uszkodzeń pojazdu wynikający z utraty żywotności.

Pojazdy Latające

Pojazdy Latające

Pojazdy Latające – w przeciwieństwie do innych pojazdów mogą (a nawet powinny) poruszać się ponad polem bitwy. W związku z tym odnoszą się do nich następujące zasady dodatkowe:

 • Każdy pojazd latający znajduje się w danym momencie na określonej Wysokości Lotu (dalej nazywanej po prostu Wysokością) – pojazd na Wysokości X znajduje się X cali ponad poziomem gruntu. Wysokość 0 to poziom gruntu – na tym pułapie mogą znajdować się wyłącznie pojazdy, które wylądowały.
 • W wypadku zmiany poziomu gruntu zmienia się Wysokość, na jakiej znajduje się pojazd – jeśli pojazd wlatuje nad niżej położony obszar, jego Wysokość automatycznie zwiększa się o różnicę wysokości. W wypadku, gdy pojazd wlatuje nad wyżej położony obszar (lub np. budynek), jego Wysokość automatycznie zmniejsza się o różnicę wysokości. Może to doprowadzić do rozbicia pojazdu (patrz dalej)
 • Odległość do modelu znajdującego się na większej Wysokości mierzymy umieszczając model na odpowiedniej wysokości i mierząc odległość do niego po prostej (Rysunek)
 • Odległość do modelu znajdującego się na mniejszej Wysokości mierzymy “po ziemi” (Rysunek).
 • Model latający może zwiększyć Wysokość, na jakiej leci o 1 cal za każdy 1 o jaki zmniejszy swój ruch w płaszczyźnie poziomej.
 • Model latający może zmniejszyć Wysokość, na jakiej leci o 1 cal za każdy 1 cal przebyty w płaszczyźnie poziomej. Może też zrezygnować z przemieszczania się w poziomie i zmniejszyć Wysokość na jakiej leci o nie więcej niż swój Ruch (ale co najmniej o tyle, ile wynosi jego Prędkość Minimalna, jeśli taką posiada).
 • Lądowanie należy zadeklarować, pojazd w akcji Ruch w której ląduje musi zmniejszyć swoją Wysokość do 0
 • Pojazd, który zmniejszy Wysokość, na której się znajduje do 0 lub poniżej nie lądując ulega zniszczeniu
 • Pojazd latający nie mający na końcu swojej aktywacji Kierowcy uważa się za zniszczony, chyba, że wcześniej wylądował. Pojazd latający pozbawiony w dowolnym momencie całej załogi również uważa się za zniszczony, chyba, że wcześniej wylądował.

Pojazdy – zasady ogólne

Przód modelu

Jeśli nie jest napisane inaczej Przód Pojazdu to 180 stopni pole z przodu Modelu. 180 stopni za jego plecami określamy jako tył Modelu.

Pole Widzenia

Jeśli nie jest napisane inaczej to Pole widzenia obejmuje pole 360 stopni wokół modelu.

Pole Ostrzału

Pole ostrzału dla każdej z broni jest indywidualnie podane przy każdym pojeździe.

Profil Pojazdu:

Każdy pojazd ma swój własny Profil. Profil ten może obejmować tylko część charakterystyk pojazdu – np. Pancerz, Ruch i Żywotność. W wypadku jeśli profil pojazdu nie podaje charakterystyki potrzebnej do wykonania określonej akcji (np. Strzał), wykorzystujemy odpowiednią charakterystykę załoganta wykonującego daną akcję.

Zasady Ogólne dotyczące pojazdów

 • celem każdego rodzaju ataku jest sam pojazd, nigdy nie mogą być trafieni załoganci, chyba, że zasada szczegółowa stanowi inaczej
 • na pojazdy Zamknięte i Otwarte nie ma wpływu atak oparty na Obrażeniach Środowiskowych (ATS), chyba, że zasada szczegółowa stanowi inaczej
 • Pojazdy nie mogą przyjmować Pozycji Strzeleckiej, Czołgać się, Uciekać za Zasłonę, Skakać czy Wspinać się. Nie mogą też wykonywać Akcji Specjalnych takich jak Bieg, Szturm (i inne Akcje Specjalne).

Pojazdy i Poruszanie Się

Pojazdy i Poruszanie się

Akcja Ruchu Pojazdu różni się nieco od tych akcji ruchu innych modeli.
Kierowca jest odpowiedzialny za prowadzenie i utrzymanie kontroli nad pojazdem. Tylko kierowca może wydawać akcje na Ruch pojazdu. Aby pokierować pojazdem kierowca musi poświęcić jedną Akcję. Odległość na jaką Pojazd może się ruszyć w jednej akcji jest podana w Profilu pojazdu. Pojazd zawsze porusza się po linii prostej.

Skręt
Pojazdy są ograniczone do jednego Skrętu podczas jednej akcji Ruchu. Skręt ten może odbyć się na początku akcji Ruch, a maksymalny kąt skrętu zależy od Typu pojazdu

Wsteczny
Pojazd może poruszać się do tyłu, jednak odbywa się to z pewnymi ograniczeniami. Gracz musi zadeklarować zmianę biegu na wsteczny przed wykonaniem Ruchu. Pojazd na wstecznym może poruszyć o połowę wartości MV do tyłu i wykonać podczas tego ruchu jeden Skręt na akcję

Ruch pomiędzy przyjaznymi Modelami
Przy pojazdach obowiązują dokładnie takie same ograniczenia jak przy innych modelach.

Ruch pomiędzy Wrogimi Modelami
Przy pojazdach obowiązują dokładnie takie same ograniczenia jak przy innych modelach. Wyjątkiem są pojazdy o rozmiarze 4 lub więcej które mogą wykonywać akcję Roztrącania.

Ruch a Teren
Wpływ terenu na pojazdy został podany przy każdym Typie pojazdu

Pojazdy a Minimalna Prędkość
Część pojazdów ma podaną w zasadach specjalnych Minimalną Prędkość z jaką porusza się pojazd. Taki pojazd musi poruszyć się w każdej akcji co najmniej o tyle cali, ile wynosi Minimalna Prędkość takiego pojazdu.