Archive for the ‘ Umiejętności Specjalne ’ Category

Headshot

Jeżeli model poświęci akcję (lub dwie) na celowanie, poza standardową premią do RC oraz premią z umiejętności Snajper, jego ataki strzeleckie przeciwko modelowi w który celuje otrzymują dodatkowo AV: 2.

Brak czasu by umrzeć

Model z tą umiejętnością nie może utracić więcej niż 1 rany w wyniku pojedynczej akcji modelu przeciwnika (dotyczy to również akcji wykonywanych z czekania.

Przykład: Mitch Hunter jest celem ataku wykonywanego przez Razydę przy pomocy Ciężkiego Karabinu Maszynowego Nazgaroth. Niezależnie od tego, ile razy Razyda trafi i ile razy Mitch Hunter obleje test pancerza, w jednej akcji Strzelania wykonywanej przez Razydę może stracić co najwyżej 1 ranę. Oczywiście nikt nie zabrania Razydzie Strzelać do Mitcha przez kilka kolejnych akcji…

Odporny na: (Sztukę/ Mroczną Harmonię/Ki) 2.0

Zdolność daje posiadaczowi premię +2 do cechy, o którą oparty jest rzut obronny przeciw nadnaturalnym mocom należącym do wskazanej kategorii (premia odnosi się również do Pancerza).

Oprócz tego model otrzymuje premię +2 do Pancerza przy odpieraniu ataków modelu z aktywną techniką lub będącego pod wpływem dowolnego przyjaznego zaklęcia z wybranej kategorii oraz premię +1 do trafienia modeli ze zdolnością Nadnaturalne Moce ze wskazaną kategorią.

Przykład: Dog Soldier ze zdolnością Odporny na: Mroczna Harmonia zostaje trafiony przez Nefarytę czarem zadającym bezpośrednie obrażenia. Otrzymuje w takim wypadku +2 do Pancerza na potrzeby odparcia czaru.
W następnej rundzie Nefaryta teleportuje się do niego z miotaczem ognia – jako że jest pod wpływem mocy, Dog Soldier znów dostaje +2 do Pancerza.
Gdy w końcu przyjdzie aktywacja capitolczyka otrzyma on +1 do trafienia Nefaryty, zarówno w walce wręcz jak i strzeleckiej.

Uwaga: Żeby uniknąć problemów interpretacyjnych i wałkowania zasad przyjaznym zaklęciem określamy każdą użytą na sobie technikę w danej rundzie (nawet taką której efekt już nie działa) oraz wszystkie zaklęcia rzucone przez własną stronę na dany model – zarówno takie które dają premie, jak i leczenia, teleportacje, itd.
Tak, model przechodzący przez portal Illian też jest traktowany do końca swojej aktywacji jakby był pod wpływem przyjaznego zaklęcia.

Doradca

Model z ta zdolnością dodaje +2 do DW innego modelu (o randze Dowódca: Kompania lub Dowódca: Batalion) w jego zasięgu Dowodzenia podczas określania jego wysokości przy rzucie na inicjatywę na początku tury.
Premii nie można kumulować z premią ze Zmysłu Strategicznego lub innych modeli z umiejętnością Doradca, brana pod uwagę jest tylko najwyższa wartość.

Czujniki

Modele w pojazdach z tą zdolnością (lub AI obsługująca pojazd) mogą wykrywać modele Ukryte w odległości o 6″ większej i z premią +4. Czujniki nie są kumulatywne z jakąkolwiek inną umiejętnością i wyposażeniem modelu. Przy umiejętności może być wyszczególnione, że tylko określony model (lub modele) z załogi mogą korzystać z tej umiejętności, np. Czujniki (Pilot).

Mortyfikacja

Mortyfikacja

Model z tą umiejętnością wykonujący dowolny atak wręcz (w tym np. szarżę) lub strzelecki z ukrycia przy użyciu broni będącej na standardowym wyposażeniu modelu z tą umiejętnością zwiększa swój mnożnik obrażeń o 1 (czyli np. zamiast obrażeń 10 zadaje 10×2)

Niezawodność

Modelom posiadającym tą zdolność broń zawsze zacina się na naturalnym wyniku ’20’.
W przypadku jeśli umieszczona jest z adnotacją dotyczy tylko poszczególnych broni, które posiada model.

Karna Kompania

Karna Kompania

Jeśli oddział posiadający zdolność Kompania Karna nie zda testu Morale (test Przyciśnięcia Ogniem, Paniki, Złamania) uznaje się iż oddział zdał mimo wszystko test ale właściciel oddziału musi natychmiast usunąć jednego członka oddziału (dowolnego) jako stratę (bez testów pancerza i bez względu na żywotność). Nie powoduje to dodatkowych testów morale.

Niezgrabny

Niezgrabny

Model z tą zdolnością nie może wspinać się (chyba, że posiada umiejętność Wspinaczka), biec i przechodzić do pozycji strzeleckiej.

Desperado

Desperado

Model mający na wyposażeniu dwa Pistolety, Pistolety Maszynowe, Karabinki lub Lekkie Karabiny Maszynowe może użyć ich obu w jednej akcji Strzał. W takim wypadku oddaje normalną ilość strzałów z obu broni, jednak z dodatkowym modyfikatorem -2 do trafienia. Model strzelający w ten sposób nie może wykorzystać premii za akcję Celowania.