Archive for the ‘ U-Z ’ Category

Wysunięty Obserwator: Drużyna

Wysunięty Obserwator: Drużyna (Forward Observer: Squad)

Modele z tą zdolnością są w stanie kierować ogniem pośrednim modeli należących do własnej drużyny (wyłącznie!). Szczegółowo jest to opisane w rozdziale Wsparcie Ogniowe.

Modele ze zdolnością Dowódca (dowolnego szczebla) traktowane są tak, jakby posiadały tą zdolność.

Zombie

Zombie (Zombie)

Modele z tą zdolnością specjalną:

  • Są całkowicie odporne na Morale i związane z nim efekty i umiejętności specjalne. Uwaga: jeśli jednostka zawierająca Zombie zostaje złamana – modele Zombie pozostają na stole, usuwane są jedynie modele nie posiadające tej zdolności.
  • Nie mogą wykonywać następujących akcji: celowanie, skok, ucieczka za zasłonę, pozycja strzelecka, wykrywanie, czekanie.
  • Modele nie będące w momencie aktywacji oddziału w zasięgu swojego dowódcy oddziału, posiadającego zdolność Władca Zombie tracą jedną akcję.

Wysunięty Obserwator

Wysunięty Obserwator (Forward Observer)

Modele z tą zdolnością są w stanie kierować wsparciem ogniowym. Szczegółowo jest to opisane w rozdziale Wsparcie Ogniowe.

Władca Zombie

Władca Zombie (Zombie Master)

Modele z ta zdolnością jako jedyne mogą dowodzić oddziałami w których skład wchodzą modele ze zdolnością Zombie.

Władca Zombie może przejąć kontrolę nad modelami posiadającymi zdolność Zombie, które nie rozpoczęły aktywacji w zasięgu dowodzenia swojego dowódcy oddziału posiadającego zdolność Władca Zombie – czy to ze względu na jego śmierć, czy po prostu sytuację na stole. Aby tego dokonać, Władca Zombie musi wydać jedną akcję i wykonać udany test Dowodzenia – zdanie testu powoduje przejęcie kontroli nad wszystkimi Zombie znajdującymi się w zasięgu. Model Władcy Zombie będący dowódcą drużyny nie może przejąć kontroli nad Zombie, jeśli spowoduje to przekroczenie maksymalnego rozmiaru drużyny, którą dowodzi (w takim wypadku może zdecydować się przejąć kontrolę nad mniejszą ilością Zombie). Model Władcy Zombie będący modelem pojedynczym może kontrolować jednocześnie co najwyżej 15 Zombie.

Znamię Pustki

Znamię Pustki: X (poziom 5-15) (Void Taint)

Poziom tej zdolności to poziom zagrożenia środowiskowego (ATS), jakie otacza jednostkę w promieniu 1 cala od niej. Każda jednostka która znajdzie się (z dowolnych przyczyn) w tej odległości musi wykonać natychmiast test zagrożenia środowiskowego o poziomie X – niezdany test oznacza otrzymanie rany. Każda jednostka może podlegać działaniu Znamienia Pustki (niezależnie od źródła) tylko raz na turę. Modele z armii Ilian są odporne na tą zdolność.

Wiatr Szaleństwa

Wiatr Szaleństwa (Wind of Insanity)

Modele z tą zdolnością są w stanie generować efekty podobne do Mocy Mrocznej Harmonii. Jeśli chcemy użyć mocy Wiatrów Szaleństwa musimy o tym zdecydować na początku aktywacji danego oddziału. Wszystkie modele posiadające tą zdolność w oddziale tracą jedną akcję. Na koniec aktywacji oddziału wybieramy jakiej mocy spośród dostępnych dla oddziału chcemy użyć. Test Mocy modelu jest zastępowany testem Mocy oddziału. Na potrzeby rzucania mocy Harmonii Moc równa jest 2x liczba modeli posiadających zdolność Wiatr Szaleństwa w oddziale na koniec aktywacji oddziału.

Zawodzenie Potępionych

Zawodzenie Potępionych (Wail of the Damned)

Wrogie modele w zasięgu 6″ od jakiegokolwiek modelu z tą umiejętnością otrzymują karę do DW równą -1 za każdych 2 członków oddziału, do którego należy ten model posiadających tą umiejętność. Jest to uznawane za efekt psychologiczny. Jeśli model jest w zasięgu więcej niż jednego oddziału z Zawodzeniem Potępionych liczy się tylko większa kara.

Zmysł Strategiczny

Zmysł Strategiczny (Strategic Insight)

Model z ta zdolnością dodaje +2 do swojego DW podczas określania jego wysokości przy rzucie na inicjatywę na początku tury.

Zmysł Taktyczny

Zmysł Taktyczny: X (poziom: osobisty lub drużyna) (Tactical Sense)

Jednostki z ta zdolnością maja dobre wyczucie przebiegu starcia, co pozwala im lepiej dobierać sobie cele podczas bitwy.

Zmysł Taktyczny:osobisty – Model może raz swoją aktywację spróbować zmienić priorytet celu. Model musi znajdować się w odpowiedniej odległości od najbliższego widocznego modelu wroga – ponad 6″ jeśli jest modelem oddziału ęlitarnego, ponad 12″ jeśli jest modelem oddziału podstawowego. Jeżeli model przejdzie test Dowodzenia, może wybrać dowolny oddział (lub model pojedynczy) przeciwnika – do końca aktywacji priorytet celu będzie na najbliższym widocznym modelu z wybranego oddziału. Jeśli żaden model z wybranego oddziału nie będzie widoczny, lub oddział ten zostanie całkowicie zniszczony, priorytet celu będzie ustalany normalnie.

Zmysł Taktyczny:drużyna – Model z tą zdolnością traktujemy, jakby miał zdolność Zmysł Taktyczny:osobisty. Dodatkowo:

  • Jeśli ma zdolność Dowódca:drużyna (lub wyższą), zamiast zmieniać własny priorytet celu, model może raz na swoją aktywację spróbować zmienić priorytet celu dla wszystkich modeli należących do drużyny, którą dowodzi. Wymaga to udanego testu Dowodzenia.
  • Jeśli ma zdolność Dowódca:pluton (lub wyższą), zamiast zmieniać własny priorytet celu, model może raz na swoją aktywację spróbować zmienić priorytet celu modeli, którym może Wydawać Rozkazy. Wymaga to udanego testu Dowodzenia na zmianę priorytetu celu i następnie udanego Wydania Rozkazu.

Zmiana priorytetu celu wymaga, aby zarówno model ze zdolnością Zmysł Taktyczny:Drużyna jak i modele na których ta zdolność zostanie użyta znajdowały się w odpowiedniej odległości od przeciwnika (jak w wypadku Zmysł Taktyczny:Osobisty). Udana zmiana priorytetu celu pozwala wskazać jeden, wspólny dla wszystkich dotkniętych działaniem zdolności modeli oddział przeciwnika – do końca aktywacji priorytet celu będzie na najbliższym widocznym modelu z wybranego oddziału. Jeśli żaden model z wybranego oddziału nie będzie widoczny, lub oddział ten zostanie całkowicie zniszczony, priorytet celu będzie ustalany normalnie.

Użycie zdolności nie wymaga poświęcenia akcji – z wyjątkiem ew. Wydania Rozkazu.

Widzenie w ciemności

Widzenie w ciemności (Night Vision)

Modele z tą zdolnością nie otrzymuje kar do WS i zasięgu widzenia za ciemności.