Archive for the ‘ O-R ’ Category

Odporny na: (Sztukę/ Mroczną Harmonię/Ki) 2.0

Zdolność daje posiadaczowi premię +2 do cechy, o którą oparty jest rzut obronny przeciw nadnaturalnym mocom należącym do wskazanej kategorii (premia odnosi się również do Pancerza).

Oprócz tego model otrzymuje premię +2 do Pancerza przy odpieraniu ataków modelu z aktywną techniką lub będącego pod wpływem dowolnego przyjaznego zaklęcia z wybranej kategorii oraz premię +1 do trafienia modeli ze zdolnością Nadnaturalne Moce ze wskazaną kategorią.

Przykład: Dog Soldier ze zdolnością Odporny na: Mroczna Harmonia zostaje trafiony przez Nefarytę czarem zadającym bezpośrednie obrażenia. Otrzymuje w takim wypadku +2 do Pancerza na potrzeby odparcia czaru.
W następnej rundzie Nefaryta teleportuje się do niego z miotaczem ognia – jako że jest pod wpływem mocy, Dog Soldier znów dostaje +2 do Pancerza.
Gdy w końcu przyjdzie aktywacja capitolczyka otrzyma on +1 do trafienia Nefaryty, zarówno w walce wręcz jak i strzeleckiej.

Uwaga: Żeby uniknąć problemów interpretacyjnych i wałkowania zasad przyjaznym zaklęciem określamy każdą użytą na sobie technikę w danej rundzie (nawet taką której efekt już nie działa) oraz wszystkie zaklęcia rzucone przez własną stronę na dany model – zarówno takie które dają premie, jak i leczenia, teleportacje, itd.
Tak, model przechodzący przez portal Illian też jest traktowany do końca swojej aktywacji jakby był pod wpływem przyjaznego zaklęcia.

Odporny na Morale

Odporny na Morale

Model posiadający tą zdolność jest odporny na wszelkie pozytywne i negatywne efekty związane z Morale oraz wpływające na jego cechę Dowodzenie – takie jak Panika, Złamanie, Strach, Tortury, Inspiracja itp.

Przydział

Przydział (Combat Attachment)

Modele ze zdolnością Przydział nie muszą być wystawiane jako część oddziału, z którym zostały kupione – zamiast tego, mogą zostać wystawione jako część dowolnego innego oddziału w armii lub dołączone do modelu pojedynczego*. Decyzja o tym, do którego oddziału taki model zostaje dołączony, podejmowana jest przed rozpoczęciem bitwy. Model z tą zdolnością będzie traktowany jak normalny członek oddziału, do którego został dołączony. Do oddziału lub modelu pojedynczego można dołączyć co najwyżej 1 model przy użyciu tej zdolności.

* Model taki dla potrzeb aktywacji i morale traktowany jest jak członek oddziału dowodzonego przez model pojedynczy, do którego został dołączony. Mimo jego obecności model pojedynczy może normalnie Wydawać Rozkazy i Dołączać Się do oddziałów (jeśli ma taką możliwość).

Uwaga:Model pojedynczy może też normalnie przyłączyć się do oddziału modeli mających tą zdolność – jej wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że np. gracz Cybertronicu kupując oddział 3 Atylli-Ochroniarzy może przydzielić ich dowolną ilość (np. 0) swoim oficerom, a pozostałe (np. 3) wystawić jako oddział, do którego dołączy się jakiś szczególnie ważny oficer.

Odporność na efekty środowiskowe

Odporność na efekty środowiskowe:X (Resistance to environmental effects)

Model z tą zdolnością może zmodyfikować wynik swojego rzutu obronnego przeciwko efektom środowiskowym (ATS) o X

Propaganda

Propaganda: X (poziom 1-5) (Propaganda)

Przyjazne modele w Zasięgu Dowodzenia modelu posiadającego tą zdolność traktowane są, jakby posiadały umiejętność Nienawiść poziomu X skierowaną przeciwko wszystkim modelom wroga. Jeśli już posiadają umiejętność Nienawiść poziomu X lub wyższego skierowaną przeciw tym modelom, umiejętność nie daje żadnych dodatkowych efektów.
Model posiadający tą zdolność sam sobie nie daje Nienawiści.

Podszycie Się

Podszycie Się (Impersonation)

Model z tą zdolnością nie jest wystawiany na stole w fazie rozstawienia. Gracz zaznacza, w którym własnym podstawowym lub elitarnym oddziale ukrywa się model. Na początku aktywacji zaznaczonego oddziału właściciel może uznać iż model ujawnia się i zamienić jeden modeli na model z Podszyciem się. Nie może to być model dowódcy ani model specjalisty. Akcje modelu z zdolnością Podszycia się są wykonywane natychmiast a następnie jest aktywowana normalnie reszta oddziału. Od następnej tury model z Podszyciem Się jest aktywowany oddzielnie. Jeśli jeden z modeli wśród których może się ukrywać model z Podszyciem Się ginie (traci ostatnią ranę) właściciel oddziału może zamienić go na model z podszywający się. Wszelkie stracone rany jakie posiadał zamieniany model przechodzą na model podszywający się (czyli zaczyna ranny). Od tego momentu jest aktywowany oddzielnie.

Oznaczenie oddziału jest niejawne, jednak ujawniając podszywający się model gracz musi być w stanie udowodnić – na żądanie przeciwnika – że wybrał dany oddział w fazie rozstawienia jako miejsce ukrycia się danego modelu.

Model wykorzystywany jako “ukrycie” modelu z Podszyciem jest darmowy – tzn. nie trzeba za niego płacić, jednak nie może być droższy niż model podszywający się.

Przykład: Jasiu wystawia oddział Ashigaru liczący 11 modeli i podszywającego się Szarego Cienia. Szary Cień jest 12 modelem w oddziale Ashigaru. Oczywiście oznacza to, że “przytomny” przeciwnik może podejrzewać, jakie jest miejsce ukrycia się Szarego Cienia.

Rewolwerowiec

Rewolwerowiec (Gunslinger)

Model z tą umiejętnością może strzelać do przeciwnika znajdującego się nawet poza jego polem ostrzału. Cel musi się jednak znajdować nie dalej niż 12 cali i musi być możliwość wytyczenia do niego linii widoczności.

Przebranie

Przebranie (Disguise)

Przeciwnik, aby zaatakować model z tą zdolnością musi być w odległości nie większej niż 12 cali lub zdać test Dowodzenia. W innym przypadku myli cel posiadający tą zdolność ze swoimi żołnierzami (lub cywilami) i musi za cel ataku wybrać inny model bez tej zdolności. W momencie kiedy dowolny żołnierz z oddziału do którego należy model zaatakuje przeciwnika zdolność przestaje działać.

Pożarcie

Pożarcie (Feast)

Model może pożywiać się zwłokami zmarłych by się regenerować. Jeśli styka się podstawką z szczątkami śmiertelnika zabitego w tej rundzie, może kosztem jednej akcji odzyskać 1 punkt żywotności. Nie może w ten sposób zyskać więcej niż posiadał na początku. Nie można użyć tej zdolności będąc związanym w walce wręcz.

Podżegacz

Podżegacz (Dissention)

Każdy model wroga aktywowany w odległości 12″ od modelu z umiejętnością Podżegacz dostaje modyfikator -2 do testów Morale do końca tury.