Archive for the ‘ I-K ’ Category

Karna Kompania

Karna Kompania

Jeśli oddział posiadający zdolność Kompania Karna nie zda testu Morale (test Przyciśnięcia Ogniem, Paniki, Złamania) uznaje się iż oddział zdał mimo wszystko test ale właściciel oddziału musi natychmiast usunąć jednego członka oddziału (dowolnego) jako stratę (bez testów pancerza i bez względu na żywotność). Nie powoduje to dodatkowych testów morale.

Kontrwywiad

Kontrwywiad (Counter Insurgency)

Modele z tą zdolnością są rozstawiane jako modele – bez kart rozstawienia. Są uważane za ukryte do momentu uaktywnienia. Karty rozstawienia znajdujące się do 6″ cali od tego modelu nie mogą zostać odkryte przez wrogie jednostki zwiadu (Rekonesans) ani przy pomocy innych sposobów.

Kłamliwe Szepty

Kłamliwe Szepty (Dominating Whispers)

Modele z tą zdolnością potrafią sączyć wątpliwości do umysłów śmiertelników.
Poświęcając jedną akcję taki model może telepatycznie dotrzeć do umysłu śmiertelnika, jeżeli ten jest w zasięgu dowodzenia i LOS. Cel ataku musi wykonać test Mocy. Jeśli mu się nie powiedzie poddaje się działaniu Szeptów i jest przejęty na jedną akcję którą natychmiast wykonuje. Jeśli jest to akcja ataku traktuje wszystkie modele jako wrogie (nie musi testować DW by zaatakować np. członków swojego oddziału). Nie dba też o własne bezpieczeństwo więc wykona każdy rozkaz nawet jeśli oznacza to skok z urwiska.

Inspiracja

Inspiracja (Poziom 1-5) (Inspiration)

Wszystkie przyjazne modele w zasięgu dowodzenia modelu z tą zdolnością dodają jej wartość do LD do testów morale jak również zbierania się. Premia dawana przez kilka modeli z Inspiracją nie jest kumulatywna – model może w danej chwili korzystać z Inspiracji tylko jednego przyjaznego modelu z tą zdolnością.
Premia do testów morale (przyciśnięcia ogniem, paniki, złamania) jest kumulatywna z premią dawaną przez Nienawiść.
Oczywiście model nie może korzystać z własnej Inspiracji.

Krwiożerczy

Krwiożerczy (Bloodthirsty)

Model z tą zdolnością nie może oderwać się dobrowolnie od walki wręcz (z wyjątkiem odrywania się od pojazdu).

Kroczenie w Cieniu

Kroczenie w Cieniu

Raz na aktywację model z tą zdolnością może kosztem jednej akcji przemieścić się w dowolny punkt znajdujący się w odległości do 6 cali od niego. Miejsce docelowe nie musi być w jego LOS. Jeśli po umieszczeniu w punkcie docelowym model styka się podstawką z wrogim modelem, akcja jest traktowana jak Szarża z Ukrycia. Zdolności można użyć w walce wręcz. Model wtedy automatycznie odrywa się od przeciwnika, nie może jednak wtedy skończyć ruchu stykając się z wrogiem.

Wykorzystanie tej umiejętności nie powoduje utraty przez model statusu modelu ukrytego

Pewnie trzeba będzie to jakoś bardziej po polsku napisać…

Kamuflaż

Kamuflaż (Camouflage)

Modele tą zdolnością nie powodują reakcji z Czekania (Wait), jeśli wykonują akcję Ruchu poruszając się za zasłoną lub w Pozycji Strzeleckiej. Dotyczy to również przyjmowanie i wychodzenie z Pozycji Strzeleckiej.

Infiltracja

Infiltracja: X (poziom 1-3) (Infiltrate) (1-3)

Oddział jest wystawiany kartą w fazie wystawiania Infiltracji. Nie może być wystawiony bliżej niż 12? cali od strefy rozstawienia przeciwnika oraz 12? od kart i modeli przeciwnika. Kiedy karta zostanie odkryta lub aktywowana modele są wystawiane wedle zasady: Dowódca na środku karty, reszta oddziału w zasięgu dowodzenia dowódcy nie bliżej strefy rozstawienia przeciwnika niż 12? cali. Zależnie od poziomu zdolności modele są wystawiane w następującej pozycji:

Poziom:1

Jeśli model nie jest wystawiany w Osłonie automatycznie jest wystawiany w Pozycji Strzeleckiej. Jeśli jest w osłonie stoi normalnie.

Poziom:2

Gracz decyduje czy model jest wystawiany w Pozycji Strzeleckiej czy nie (niezależnie od tego czy model jest w Osłonie, czy nie).

Poziom:3

Gracz decyduje czy model jest wystawiany w Pozycji Strzeleckiej czy nie (niezależnie od tego czy model jest w Osłonie, czy nie). Jeśli oddział jest wystawiany wskutek odkrycia przez przeciwnika (a nie normalnej aktywacji oddziału), wszystkie modele z oddziału otrzymują znacznik Czekania.