Archive for the ‘ E-H ’ Category

Headshot

Jeżeli model poświęci akcję (lub dwie) na celowanie, poza standardową premią do RC oraz premią z umiejętności Snajper, jego ataki strzeleckie przeciwko modelowi w który celuje otrzymują dodatkowo AV: 2.

Golem

Golem (Golem)

Modele z tą zdolnością muszą pozostawać pod kontrolą uprawnionych dowódców. Model posiadający tą zdolność musi być dołączony do modelu posiadającego umiejętność Dowódca. Jeśli nie posiada tej zdolności, nie może być aktywowany w inny sposób, niż przez Wydanie Rozkazu oddziałowi do którego należy lub dołączenie się oficera do tego oddziału.

Egzekucja

Egzekucja (Execution)

Model z ta zdolnością może bez wykonywania testu Dowodzenia zaatakować przyjazny spanikowany lub przyciśnięty ogniem model . Jeśli zada mu ranę, wszystkie oddziały i modele pojedyncze w jego armii z których choć jeden model widział zraniony model zostają automatycznie zebrane.

Grupa Wsparcia

Grupa Wsparcia (Form Fireteam)

Model z tą zdolnością jest traktowany jakby zawsze był w zasięgu dowodzenia dowódcy swojego oddziału podczas sprawdzania odległości od dowódcy na początku aktywacji.