Archive for the ‘ A-D ’ Category

Brak czasu by umrzeć

Model z tą umiejętnością nie może utracić więcej niż 1 rany w wyniku pojedynczej akcji modelu przeciwnika (dotyczy to również akcji wykonywanych z czekania.

Przykład: Mitch Hunter jest celem ataku wykonywanego przez Razydę przy pomocy Ciężkiego Karabinu Maszynowego Nazgaroth. Niezależnie od tego, ile razy Razyda trafi i ile razy Mitch Hunter obleje test pancerza, w jednej akcji Strzelania wykonywanej przez Razydę może stracić co najwyżej 1 ranę. Oczywiście nikt nie zabrania Razydzie Strzelać do Mitcha przez kilka kolejnych akcji…

Doradca

Model z ta zdolnością dodaje +2 do DW innego modelu (o randze Dowódca: Kompania lub Dowódca: Batalion) w jego zasięgu Dowodzenia podczas określania jego wysokości przy rzucie na inicjatywę na początku tury.
Premii nie można kumulować z premią ze Zmysłu Strategicznego lub innych modeli z umiejętnością Doradca, brana pod uwagę jest tylko najwyższa wartość.

Czujniki

Modele w pojazdach z tą zdolnością (lub AI obsługująca pojazd) mogą wykrywać modele Ukryte w odległości o 6″ większej i z premią +4. Czujniki nie są kumulatywne z jakąkolwiek inną umiejętnością i wyposażeniem modelu. Przy umiejętności może być wyszczególnione, że tylko określony model (lub modele) z załogi mogą korzystać z tej umiejętności, np. Czujniki (Pilot).

Desperado

Desperado

Model mający na wyposażeniu dwa Pistolety, Pistolety Maszynowe, Karabinki lub Lekkie Karabiny Maszynowe może użyć ich obu w jednej akcji Strzał. W takim wypadku oddaje normalną ilość strzałów z obu broni, jednak z dodatkowym modyfikatorem -2 do trafienia. Model strzelający w ten sposób nie może wykorzystać premii za akcję Celowania.

Cięcie w przelocie

Cięcie w przelocie

Model (będący członkiem załogi pojazdu otwartego) posiadający tą zdolność może w trakcie akcji Ruch pojazdu wykonać atak wręcz przeciwko dowolnemu modelowi znajdującemu się w odległości nie większej niż 1/2 swojego Rozmiaru. Atak może zostać wykonany w dowolnym miejscu na trasie ruchu.

Atak Wtórny

Atak Wtórny (Secondary Attack)

Model posiadający zdolność atak wtórny może wykonać w akcji Szarża lub Atak Wręcz dwa ataki zamiast jednego. Drugi atak wykonywany jest z modyfikatorem -2 do szansy trafienia. Jeśli model jest wyposażony w dwie bronie do walki wręcz, z których żadna nie jest bronią Dwuręczną – każdy atak musi być wykonany z użyciem innej z tych broni. Jeśli po pierwszym model przestaje być związany w walce wręcz, drugi atak może być atakiem strzeleckim – jednak użyta w nim broń musi być bronią, która może być użyta w walce wręcz (ma zdefiniowaną celność w walce wręcz – np. pistolet)

Desant

Desant: X (poziom 1-3) (Para Deploy)

Modele z tą zdolnością mogą być wystawione normalnie lub też wykorzystać zdolność Desant. W przypadku użycia tej zdolności nie są wystawiane na stół. W momencie kiedy oddział jest aktywowany a nie jest jeszcze wystawiony na stole właściciel decyduje czy wystawia modele. Jeśli nie w tej rundzie oddział jest uznawany za aktywowany i nie może już zostać wystawiony.

Jeśli oddział ma być wystawiony, gracz wybiera miejsce gdzie modele się pojawią. Umieszcza tam mały wzornik wybuchu. Jego krawędź nie może być bliżej niż 1 cal od modeli przeciwnika oraz przeszkód wysokich na co najmniej cal. Następnie ustala kolejność w jakiej skaczą modele i dla każdego wykonuje test rozrzutu zależnie od poziomu umiejętności, kierunek wskazany jest przez kość rozrzutu. Wszystkie modele lądują w pozycji strzeleckiej. Jeśli model wyląduje na wzorniku pozostają mu do wykorzystania 2 akcje, jeśli poza wzornikiem – 1 akcja. Modele uzbrojone w broń ciężką pierwszą akcję muszą poświęcić na przygotowanie tej broni do użycia. (Broń ciężka to Działka, Ciężkie Karabiny Maszynowe, Granatniki, Wyrzutnie Rakiet, Miotacze Ognia). Model który spadnie 3″ cale lub bliżej modelu przeciwnika jest uznawany za złapany i jest usuwany ze stołu (nie dotyczy to modeli z Poziomem 3 zdolności Desant).

Rozrzut zależnie od poziomu umiejętności:

  • Desant: 1 – Modele są rozrzucane o 1-10 cali (liczba jedności na kości k20, przy czym 10 i 20 to 10 cali).
  • Desant: 2 – Modele są rozrzucane o 1-5 cali (1-4: 1 cal, 5-8: 2 cale, 9-12: 3 cale, 13-16: 4 cale, 17-20: 5 cali).
  • Desant: 3 – Model jest rozrzucany o 1-2 Cale (1-10: 1 cal, 11-20: 2 cale).

Wszystkie modele spadają równocześnie, więc zanim którykolwiek z nich będzie mógł wydać swoje akcje, wszyscy członkowie oddziału muszą zostać wystawieni na stole. Modele z tą zdolnością są przygotowane na straty z powodu zrzutu, i w rundzie w której oddział jest zrzucany, nie wykonuje testów Morale spowodowanych przez straty. Również w rundzie w której oddział został zrzucony wszyscy jego członkowie są traktowani jakby byli w zasięgu dowodzenia dowódcy oddziału.

Berserker

Berserker (Berserk)

Model, który na początku aktywacji widzi choć jeden model przeciwnika znajdujący się nie dalej niż w odległości swojego podwojonego ruchu, wpada w Furię. Jeśli chce, może wykonać test DW, by się przed tym powstrzymać.

Model w Furii otrzymuje premię +2 do WW i +4 do S. Modele przeciwnika otrzymują przeciw niemu premię +2 do WW (model nie myśli o obronie). Model ogarnięty Furią ignoruje testy Morale. Jeśli nie jest związany walką wręcz musi zawsze szarżować na najbliższy wrogi model (lub poruszać się na maksymalną możliwą odległość, jeśli znajduje się poza zasięgiem szarży). Model w Furii nie może oderwać się od walki wręcz (z wyjątkiem odrywania się od pojazdu).

Spanikowane modele nie mogą wejść w stan Furii, dopóki nie zostaną zebrane.
Modele związane w walce wręcz nie mogą wejść w stan Furii.

Furia kończy się, jeżeli model wykona Akcję, po której nie widzi żadnego modelu przeciwnika, który znajdowałby się nie dalej niż 12 cali od niego. Model pozostaje ogarnięty Furią dopóki powyższy warunek nie zostanie spełniony bądź Model nie zginie.

Drapieżne Narodziny

Drapieżne Narodziny (Carnivous Birth)

Model z zdolnością Drapieżne Narodziny może być wystawiony normalnie lub ukryty poza polem gry. Jeśli nie zostanie wystawiony przy pomocy karty gracz będzie go mógł wystawić przy pomocy zdolności Drapieżne Narodziny.
Od drugiej tury gry, zamiast aktywować jeden ze znajdujących się na stole oddziałów gracz może wtedy wyznaczyć Oddział Podstawowy należący do przeciwnika, w którym narodzi się model z tą zdolnością. Model znajdujący się najdalej od dowódcy oddziału i nie będący specjalistą zostaje zastąpiony przez model ze zdolnością Drapieżne Narodziny (zastąpiony model liczy się jako zabity). Narodziny kosztują model z tą zdolnością jedną akcję, po umieszczeniu go na stole kontynuuj normalnie jego aktywację.
Model z Drapieżnymi Narodzinami może się narodzić tylko w odpowiednim miejscu i w odpowiednim celu.
Cel w którym narodzi się model z umiejętnością Drapieżne Narodziny musi spełniać następujące warunki:
– Musi posiadać rozmiar 2
– Musi posiadać typ śmiertelnik, nekrobiotyk, nadnaturalny lub przyzwany
– Cel nie może być pojazdem
– Cel nie może być w pojeździe ani być członkiem załogi pojazdu
– Cel nie może posiadać umiejętności Sekcja Broni Ciężkiej
– Cel nie może znajdować się w zasięgu bliższym niż 6″ cali od dowolnego modelu przeciwnika który posiada umiejętność Zmysły Drapieżnika

Aura Ciemności

Aura Ciemności (Aura of Darkness)

Modele z ta zdolnością są otoczone przez aurę ciemności i strachu, która rozciąga się na 6 cali od nich we wszystkich kierunkach. Każdy wróg w zasięgu aury, który chciałby wybrać ten Model za cel jakimkolwiek rodzajem ataku musi przejść test DW przed każdą akcją albo nie będzie w stanie zaatakować Modelu roztaczającego tą Aurę. Jeżeli atakujący nie przejdzie testu, Akcja jest zmarnowana. Zdolność działa również jeśli model z tą zdolnością znajdzie się pod wzornikiem (np. miotacza).