Archive for the ‘ Sztuka Bractwa ’ Category

Egzorcyzm

Model mający umiejętność Sztuka może wykupić dostęp do mocy ze Sztuki Egzorcyzmu za 8 pkt. Model może wykupić tyle dyscyplin Sztuki, ile wynosi poziom jego umiejętności Sztuka. Wykupienie dostępu do określonej dyscypliny daje dostęp do wszystkich zaklęć z danej dyscypliny, o ile opis zaklęcia nie mówi inaczej.

Nazwa Mocy: Przepędzenie Mrocznych Wpływów
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: dotyk
Cel: model
Stopień Trudności: 3
Efekt: Wszystkie negatywne efekty Nadnaturalnych Mocy zostają usunięte z modelu będącego celem tej mocy.

Nazwa Mocy: Przepędzenie Choroby
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: dotyk
Cel: model
Stopień Trudności:
Efekt: Po udanym rzuceniu mocy należy wykonać (w ramach tej samej akcji) udany test trafienia w Walce Wręcz. Trafiony model nie odnosi obrażeń, ale traci do końca gry wszystkie premie pochodzące z Nekrobiotyki, Biotechnologii i wszczepów cybernetycznych.

Nazwa Mocy: Przepędzenie Złych Myśli
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: dotyk
Cel: model
Stopień Trudności: 0
Efekt: Po udanym rzuceniu mocy należy wykonać (w ramach tej samej akcji) udany test trafienia w Walce Wręcz. Trafiony model nie odnosi obrażeń, ale do końca gry nie może atakować modeli należących do tej samej armii, co rzucający.

Nazwa Mocy: Przepędzenie Infekcji
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: dotyk
Cel: model
Stopień Trudności: 0
Efekt: Po udanym rzuceniu mocy należy wykonać (w ramach tej samej akcji) udany test trafienia w Walce Wręcz. Trafiony model nie odnosi obrażeń, ale traci do końca gry umiejętność Regeneracja (jeśli ją posiadał)

Nazwa Mocy: Przepędzenie Strachu
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: zasięg dowodzenia
Cel: model
Stopień Trudności: 0
Efekt: Model będący celem tej mocy może natychmiast próbować się Zebrać, test Dowodzenia będzie wykonywany z użyciem jego cechy Dowodzenie bez jakichkolwiek ujemnych modyfikatorów.

Nazwa Mocy: Egzorcyzmowanie Rany
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: dotyk
Cel: model
Stopień Trudności: 1
Efekt: Udane użycie mocy na modelu daje taki sam efekt, jak użycie na nim umiejętności Medyk.

Potężni Egzorcyści mogą próbować zwiększać efektywność swoich zaklęć Sztuki. Kosztem zwiększenia Stopnia Trudności o 2 lub użycia dodatkowej akcji na rzucenie zaklęcia można:
-zwiększyć zasięg Mocy o 6 cali (każde kolejne 2 punkty dodane do Stopnia Trudności lub dodatkowa akcja zwiększają zasięg mocy o kolejne 6 cali). W takim wypadku moce o zasięgu ?dotyk? wymagające testu trafienia w Walce Wręcz wymagają zamiast tego testu trafienia w Walce Strzeleckiej
-objąć działaniem mocy dodatkowy model (każde kolejne 2 punkty dodane do Stopnia Trudności lub dodatkowa akcja pozwalają objąć działaniem mocy dodatkowy model)

Telekineza

Model mający umiejętność Sztuka może wykupić dostęp do mocy ze Sztuki Telekinezy za 10 pkt. Model może wykupić tyle dyscyplin Sztuki, ile wynosi poziom jego umiejętności Sztuka. Wykupienie dostępu do określonej dyscypliny daje dostęp do wszystkich zaklęć z danej dyscypliny, o ile opis zaklęcia nie mówi inaczej.

Nazwa Mocy: Wybuch
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: 24 cale, pole widzenia, mały wzornik wybuchu
Cel: model
Stopień Trudności: 1-5
Efekt: Udane użycie tej mocy powoduje zadanie każdemu z modeli pod wzornikiem Obrażeń równych 7+Stopień Trudności. Wzornik musi być wycentrowany na modelu będącym celem mocy.

Nazwa Mocy: Lewitacja
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Model będący pod wpływem tej mocy może do końca swojej aktywacji ignorować ograniczenia wynikające z terenu trudnego i niedostępnego (nie może jednak zakończyć ruchu w terenie niedostępnym).

Nazwa Mocy: Fantom
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 3
Efekt: Do początku swojej następnej aktywacji model traktowany jest, jakby posiadał umiejętność Przebranie.

Nazwa Mocy: Uderzenie
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: 24 cale, pole widzenia
Cel: model
Stopień Trudności: 0-5
Efekt: Udane użycie tej mocy powoduje zadanie jej celowi Obrażeń równych 10+Stopień Trudności.

Nazwa Mocy: Tarcza
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1-4
Efekt: Określ stopień trudności deklarując użycie mocy. Do początku swojej następnej aktywacji model zwiększa swój Pancerzo stopień trudności.

Nazwa Mocy: Teleportacja
Rodzaj: zaklęcie
Zasięg: osobisty/teleportacja do 24 cali
Cel: punkt
Stopień Trudności: 1 za każde 6 cali odległości
Efekt: Model używający mocy przenosi się we wskazane miejsce. W wyniku Teleportacji nie można wejść do Walki Wręcz ani stanąć w Terenie Niedostępnym.

Mentalizm

Model mający umiejętność Sztuka może wykupić dostęp do mocy ze Sztuki Mentalizmu za 7 pkt. Model może wykupić tyle dyscyplin Sztuki, ile wynosi poziom jego umiejętności Sztuka. Wykupienie dostępu do określonej dyscypliny daje dostęp do wszystkich zaklęć z danej dyscypliny, o ile opis zaklęcia nie mówi inaczej.

Nazwa Mocy: Biegłość
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Do końca aktywacji model traktuje wyniki rzutu z zakresu 1-3 jako absolutny sukces.

Nazwa Mocy: Lot
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Efekt: Model traktowany jest, jakby był wyposażony w Plecak Odrzutowy. Krytyczna Porażka na teście dowodzenia traktowana jest jak zwykła porażka.

Nazwa Mocy: Niewrażliwość
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Efekt: Do końca aktywacji model traktowany jest, jakby miał zdolność Ciężki Pancerz:1

Nazwa Mocy: Samodoskonalenie
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1-4
Efekt: Określ stopień trudności i jedną z następujących charakterystyk: WW, WS, S deklarując użycie mocy. Do końca aktywacji model zwiększa wybraną charakterystykę o stopień trudności.

Nazwa Mocy: Samoleczenie
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Efekt: Udane użycie oznacza uleczenie jednej rany modelowi używającemu tej mocy. Model nie może mieć więcej punktów życia niż początkowo.

Nazwa Mocy: Szybkość
Rodzaj: technika
Zasięg: osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Do końca aktywacji model otrzymuje +1 Ruchu i zdolność Daleka Szarża: 1