Archive for the ‘ Dary Semai ’ Category

Dary Semai – Krąg Mesmeryzmu

Nazwa: Kontrola Umysłu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Jeśli ofiara nie zda testu Mocy, używający kontroluje przez pewien czas jej działania.
Ofiara natychmiast wykonuje jedną akcję. Może atakować przyjazne modele posiadaną bronią, nie może jednak używać zdolności specjalnych których nie posiada również używający daru.
Pojazdy, modele Nekroorganiczne oraz AI są odporne na ten Dar.
Użycie tego daru nie przerywa dla używającego działania zdolności Przebranie oraz nie znosi statusu Ukrytego.

Nazwa: Plugawe Pragnienie
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 1/2/3
Akcje: 1
Efekt: Dar działa na maksymalnie 2, 4 lub 6 modeli. Trudność zaklęcia zależy od ilości celów i wynosi odpowiednio 1, 2 lub 3. Każdy z modeli który nie zda testu Woli do końca następnej swojej aktywacji traci możliwość używania wszystkich zdolności (np. Szkolenie w Walce Wręcz, Zasadzka, Zaciekłość etc). Nie znosi działania następujących ?negatywnych? zdolności: Golem, Krwiożerczy, Niezgrabny, Zombie.

Nazwa: Opętanie
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 4
Akcje: 2
Efekt: Jeśli ofiara nie zda testu Mocy rzucający przejmuje jej ciało.
Od tego momentu używający Daru jest nieruchomy. Model używający daru nie rusza się i nie wykonuje swoich akcji normalnie. Każda akcja którą wyda pozwala wykonać jedną akcję opętanym modelem.
Model opętany nie może być normalnie aktywowany ani wykonywać swoich akcji. Rzucający czar może używać wszelkich mocy i zdolności jakie posiada opętany model.
Opętany model traktowany jest jako model pojedynczy należący do armii użytkownika daru, a więc może być normalnie atakowany przez swoich byłych towarzyszy, oraz automatycznie odłącza się od oddziału jeśli był członkiem jakiegoś.
Na koniec każdej akcji rzucający może opuścić ciało opętanego i wrócić do siebie. Jeśli przejęte ciało umrze rzucający czar automatycznie wraca do swojego ciała, traci wszystkie akcje i jest uznawany za aktywowanego w tej rundzie. Jeśli użytkownik daru wróci do swojego ciała gdy przejęty model jeszcze żyje ten wraca pod kontrolę przeciwnika i jeśli przed przejęciem był członkiem oddziału automatycznie staje się nim ponownie.
Pojazdy, modele Nekroorganiczne oraz AI są odporne na ten Dar.
Użycie tego daru nie przerywa dla używającego działania zdolności Przebranie oraz nie znosi statusu Ukrytego.

Nazwa: Obumarcie Duszy
Rodzaj: Technika
Zasięg: Mierzony 18″ cali
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1
Efekt: Jeśli cel daru nie zda testu Mocy otrzymuje do końca rundy karę -2 do testów Mocy oraz traci jedną akcję w następnej aktywacji.

Nazwa: Mroczna Maskarada
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Model używający Daru otrzymuje umiejętność Skradanie: 3 oraz natychmiast otrzymuje status Ukrytego. Dar działa do momentu wykrycia lub wykonania akcji zdejmującej Ukrycie.

Nazwa: Poznanie Planów
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Specjalny
Cel: –
Stopień Trudności: 4
Akcje: 1
Efekt: Jeśli użycie daru będzie udane przeciwnik musi zadeklarować jaki oddział (lub model pojedynczy) będzie aktywował jako następny. Nie może zmienić deklaracji.
Przeciwnik może aktywować inny oddział niż deklarował jedynie w przypadku gdy przed deklarowaną aktywacją oddział przestanie istnieć (wszyscy zginą lub np. nie zdadzą testu Złamania i zostaną zdjęci ze stołu).
Kilkukrotne użycie daru nie kumuluje się, tzn. przeciwnik deklaruje aktywację tylko jednego następnego oddziału niezależnie od tego ile razy dar zostanie rzucony.

Dary Semai – Krąg Iluzji

Nazwa: Oszukańcze Wspomnienia
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Zaklęcie działa do początku następnej aktywacji modelu korzystającego z Daru. Zaklęcie obejmuje jeden przyjazny oddział. W zasięgu zaklęcia musi się znajdować dowódca oddziału lub co najmniej połowa jego członków.
O ile przeciwnik nie przełamie działania daru uznaje modele objęte darem za modele z własnej armii. To znaczy nie może ich atakować, ignoruje ich jako priorytet celu. Może również się od nich oderwać od walki wręcz bez żadnego testu jako że nie traktuje się go jako związanego walką wręcz.
Jeśli którykolwiek z modeli objętych działaniem daru wykona jakąkolwiek akcję agresywną (taką która znosi status Ukrytego) działanie daru natychmiast się kończy (dla całego oddziału).
Jeśli model przeciwnika chce zaatakować chroniony darem model musi wykonać test Mocy. Jeśli mu się powiedzie może w tej akcji normalnie atakować, jeśli mu się nie powiedzie akcja jest zmarnowana. Wykonujemy test dla każdej akcji osobno. Nawet jeśli w jednej akcji test został zdany musi być wykonywany dla następnej akcji.
W przypadku broni wzornikowej test musi być wykonany osobno dla każdego modelu chronionego darem. Jeśli choć jeden test będzie nie udany, atakujący nie może wykonać ataku i traci akcje.
Na polu bitwy mogą działać tylko jedne Oszukańcze Wspomnienia.

Nazwa: Rozerwanie Umysłu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 2
Efekt: Rzucający przelewa okropne wizje do umysły ofiary (jeden model). Jeśli cel daru nie zda testu Mocy traci jedną ranę. Dar ignoruje zdolność Ciężki Pancerz. Nie działa na modele odporne na morale i AI.

Nazwa: Rozdarcie Ciemności
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Model otrzymuje do końca rundy zdolność Kroczenie w Cieniu.

Nazwa: Mroczna Mgła
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 1? cal, Pole Widzenia, Duży wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 0
Akcje: 1
Efekt: Na obszarze działania pojawia się mgła (dym poziom 3). Rozwiewa się na początku następnej aktywacji tego modelu.

Nazwa: Rozmycie
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Efekt: Do początku następnej aktywacji modele chcące ostrzelać użytkownika daru otrzymują karę -2 do Walki Strzeleckiej. Kara nie dotyczy broni posiadających współczynnik AV oraz broni wzornikowych.

Nazwa: Przejrzenie Iluzji
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 18″, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Każdy z celów pod wzornikiem który nie zda testu Woli traci posiadany status Ukrytego (zdolność Skradanie) lub przestaje być Przebrany (zdolność Przebranie).