Archive for the ‘ Dary Ilian ’ Category

Dary Ilian – Krąg Pustki

Nazwa: Zmrożenie Chłodem Pustki
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Użytkownik daru zyskuje do początku swojej następnej aktywacji zdolność Znamię Pustki (9).

Nazwa: Płonące Dłonie Ilian
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Cel Daru otrzymuje obrażenia 11 (Energetyczne, AV:2).

Nazwa: Ścieżka Przez Pustkę
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty, Pole Widzenia
Cel: –
Stopień Trudności: 1/2/3/4
Akcje: 2
Efekt: Teleportuje użytkownika Daru na pewną odległość, miejsce docelowe musi się znajdować w Polu Widzenia. Odległość teleportacji zależy od wybranej trudności Zaklęcia. Trudność wybiera się przed testem Daru.
Trudność:
1 – odległość do 6″ cali
2 – odległość do 12″ cali
3 – odległość do 14″ cali
4 – odległość do 16″ cali.

Nazwa: Obumarcie Duszy
Rodzaj: Technika
Zasięg: Mierzony 18″ cali
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1
Efekt: Jeśli cel daru nie zda testu Mocy otrzymuje do końca rundy karę -2 do testów Mocy oraz traci jedną akcję w następnej aktywacji.

Nazwa: Wyrzucenie w Pustkę
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 6″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Jeśli użytkownik daru wygra pojedynek Woli to teleportuje cel w dowolne miejsce w swoim Polu Widzenia i do 6″ cali od miejsca w którym się cel znajdował. Dar nie działa na modele o rozmiarze 4+.

Nazwa: Wyssanie Pustki
Rodzaj: Technika
Zasięg: Mierzony 2″ cale, Pole Widzenia
Cel: Specjalny
Stopień Trudności: 0
Efekt: Jeśli użycie daru będzie udane, użytkownik może wyznaczyć dowolny przyjazny model Śmiertelnika który znajduje się w zasięgu. Niezależnie od posiadanej Żywotności model ginie. Użytkownik daru otrzymuje do końca aktywacji +2 do Mocy i dodatkową Akcję.

Dary Ilian – Krąg Wymiarów

Nazwa: Rozdarcie Wymiarów
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 2
Akcje: 2
Efekt: Na wybranym obszarze następuje rozdarcie rzeczywistości gdy dwa wymiary nachodzą na siebie. Powoduje to silny wiatr i wyładowania elektryczne. Wszystkie modele aktywowane lub wchodzące do tej strefy otrzymują obrażenia 9 (Energetyczne, AV: 2). Każdy model może być uderzony przez Rozdarcie Wymiarów maksymalnie raz na rundę niezależnie od tego ile akcji wykona w obrębie wzornika. Dodatkowo obszar ten jest uznawany za trudny teren. Rozdarcie trwa do początku następnej aktywacji rzucającego modelu po czym znika. Na polu bitwy może być tylko jedno Rozdarcie Wymiarów na raz.

Nazwa: Mroczna Brama
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Spc, Mierzony, Pole Widzenia
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1/2/3/4
Akcje: 2
Efekt: Zaklęcie otwiera dwa portale, jeden w odległości do 1″ cala od rzucającego drugi w odległości zależnej od wybranej Trudności zaklęcia. Trudność wybiera się przed testem Daru. Trudność:
1 – odległość do 6″ cali
2 – odległość do 12″ cali
3 – odległość do 14″ cali
4 – odległość do 16″ cali.
Oba portale w momencie ich otwarcia muszą znajdować się w Polu widzenia używającego daru. Później nie muszą się w nim znajdować.
Każda istota, maksymalnie Rozmiaru 3, może jeśli styka się z jednym z portali może za 1 Akcję przejść do drugiego. Przemieść model tak by stykał się z drugim portalem. Model nie może przejść jeśli nie ma miejsca by ustawić go kontakcie z portalem.
Portale mają rozmiar 3 (duża podstawka) i są niezniszczalne, nie zasłaniają pola widzenia i nie blokują wzorników.
Portale zamykają się w następujących sytuacjach:
– Jeżeli na początku następnej aktywacji używający daru nie poświęci jednej akcji na utrzymanie zaklęcia portal zamyka się przed jego aktywacją.
– Jeśli rzucający na koniec swojej aktywacji będzie w odległości większej niż 3″ cale od któregokolwiek z wejść portali.
– Jeśli użytkownik daru zostanie zraniony portale zamykają się natychmiast.

Nazwa: Wypaczenie Mocy
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Udane użycie daru do początku następnej aktywacji daje premię +2 do wszelkich testów Mocy, Dowodzenia i Pancerza przeciw mocom Sztuki i Mrocznej Harmonii. .

Nazwa: Dłoń Śmierci
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Cel Daru otrzymuje obrażenia 13 (Mordercze dla Śmiertelników +2). Moc nie działa na pojazdy, modele Necrorganic i AI.

Nazwa: Podróż Między Wymiarami
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Udane użycie przenosi w tej samej akcji używającego do 5″ cali w dowolną stronę. Miejsce docelowe nie musi być w Polu Widzenia. Model może teleportować się tylko na dostępny dla niego teren oraz minimum 1″ cal od przeciwnika..

Nazwa: Między wymiarowy Wir
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 2
Akcje: 2
Efekt: W wybranym miejscu tworzy się wir między wymiarowy. Każdy model, rozmiaru 1-3, będący pod wzornikiem musi wykonać test Siły+4 lub traci jedną ranę. Pojazdy oraz modele należące do Armii Ilian są odporne na to zaklęcie.

Dary Ilian – Krąg Czarów

Nazwa: Zew Dzikiego Gonu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 2
Efekt: Jeśli cel Daru (jeden model) nie zda testu Mocy traci 1 Punkt Żywotności. Nie działa na pojazdy i modele o rozmiarze 4+. Dar ignoruje zdolność Ciężki Pancerz.

Nazwa: Mroczna Jedność
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1/2/3
Efekt: Rzucający wybiera jeden przyjazny model w zasięgu zaklęcia i wybiera ile akcji kosztuje go ten dar. Jeśli test mocy był udany, zależnie od ilości wybranych akcji wybrany przyjazny model otrzymuję premię do testów Mocy w tej rundzie:
1 akcja : +2 do testów Mocy
2 akcje : +3 do testów Mocy
3 akcje : +4 do testów Mocy.
Dany model może próbować użyć tego zaklęcia tylko raz na aktywację.

Nazwa: Odwrócenie Przeznaczenia
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Dotyk
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Model leczy jedną ranę którą otrzymał on lub przyjazny model. Dar nie działa na modele które straciły wszystkie rany (model musi być żywy podczas działania tego Daru). Zaklęcie nie może być użyte na modelach Nekrooganicznych ani Pojazdach.

Nazwa: Mroczna Maskarada
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel:-
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Model używający Daru otrzymuje umiejętność Skradanie: 3 oraz natychmiast otrzymuje status ukrytego. Dar działa do momentu wykrycia lub wykonania akcji zdejmującej Ukrycie.

Nazwa: Wstrzymanie Czasu
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Efekt: Jeśli używający Daru użyje go poprawnie zyskuje w tej rundzie dodatkową Akcję.

Nazwa: Prześliźnięcie Miedzy Czasem
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel:-
Stopień Trudności: 4
Akcje: 1
Efekt: Model wychodzi poza linię czasu. Jego aktywacja od razu kończy się.
Do początku następnej aktywacji jest traktowany jakby nie było go w grze. Nie może być atakowany, nie blokuje drogi ani Pola Widzenia. Żadna broń wzornikowa ani zaklęcie nie ma na niego wpływu. Na początku następnej aktywacji model pojawia się z powrotem i jest aktywowany normalnie.