Archive for the ‘ Dary Demnogonisa ’ Category

Dary Demnogonisa – Krąg Plugawstwa

Nazwa: Animacja Martwego
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 6 cali.
Cel: –
Stopień Trudności: –
Akcje: 1
Efekt: Jedne szczątki śmiertelnika w zasięgu zostają wskrzeszone. Na koniec rundy wstają jako Błogosławiony Legionista. Zaklęcie nie wymaga testu mocy, wychodzi automatycznie.

Nazwa: Rozkład
Rodzaj: Technika
Zasięg: Zasięg Dowodzenia
Cel: –
Stopień Trudności: 3
Efekt: Do początku następnej aktywacji użytkownika daru wszystkie modele w zasięgu, nie należące do Armii Demnogonisa mają obniżony Pancerz o 1.
Wszystkie AI aktywowane w zasięgu daru tracą jedną akcję. Jeśli model podlega więcej niż jednemu Rozkładowi jego działanie się nie kumuluje, Pancerz obniża się tylko o 1 a AI tracą tylko jedną Akcję.

Nazwa: Deformacja
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Każdy wrogi model który nie zda testu Mocy do końca rundy ma obniżony Pancerz o 2. Każdy model może podlegać tylko jednemu działaniu Deformacji w rundzie (kolejne użycia nie kumulują się).

Nazwa: Upływ Czasu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Dotyk
Cel: Model
Stopień Trudności: 0
Akcje: 1
Efekt: Jeśli ofiara nie zda testu Mocy otrzymuje dwie rany.

Nazwa: Rzygnięcie Kwasem
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mały wzornik miotacza ognia
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Ofiary pod wzornikiem otrzymują obrażenia 11 (Zapalające). Zabitych w ten sposób osób nie da się uleczyć ani wskrzesić.

Nazwa: Śmierdząca Chmura
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 9″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Na wybranym obszarze pojawiają się wyjątkowo cuchnące opary. Wszystkie modele aktywowane lub wchodzące do tej strefy muszą zdać test środowiskowy ATS 8 lub upadają. Każdy model może podlegać działu Śmierdzącej Chmury maksymalnie raz na rundę niezależnie od tego ile akcji wykona w obrębie wzornika. Dar trwa do początku następnej aktywacji rzucającego modelu po czym znika. Pojazdy, modele Nekroorganiczne, modele AI oraz modele należące do Armii Demnogonisa są odporne na ten dar.

Dary Demnogonisa – Krąg Zarazy

Nazwa: Animacja Martwego
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 6? cali.
Cel: –
Stopień Trudności: –
Akcje: 1
Efekt: Jedne szczątki śmiertelnika w zasięgu zostają wskrzeszone. Na koniec rundy wstają jako Błogosławiony Legionista. Zaklęcie nie wymaga testu mocy, wychodzi automatycznie.

Nazwa: Infekcja
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 2
Efekt: Każdy model pod wzornikiem otrzymuje obrażenie środowiskowe ATS 9. Każdy zabity śmiertelnik wstaje pod koniec rundy jako Błogosławiony Legionista. Nie działa na pojazdy, modele Nekroorganiczne oraz AI.

Nazwa: Pasożyt
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 2
Efekt: Wybrany model odnosi obrażenia 14×2 (AV 1). Jeśli cel zginie, modele z jego oddziału muszą wykonać test morale.
Dar nie działa na pojazdy, modele AI oraz modele o rozmiarze 4+.

Nazwa: Plugawe Pożarcie
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Dotyk
Cel: Model
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Jeśli ofiara nie zda testu Mocy otrzymuje dwie rany a użytkownik daru leczy jeden punkt żywotności jeśli był ranny.

Nazwa: Dotyk Demnogonisa
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Użytkownik daru do początku następnej aktywacji otrzymuje zdolność Aura Rozkładu 16( 2?).

Nazwa: Ożywcza Zaraza
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12? cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Celem Daru jest jeden przyjazny oddział. Do końca rundy wszystkie modele Nekroorganiczne w oddziale otrzymują premię +1 do Walki Wręcz, +1 do Walki Strzeleckiej oraz mogą wykonywać akcję Biegu.