Archive for the ‘ Dary Algerotha ’ Category

Dary Algerotha – Krąg Przepływu

Nazwa: Strumień Kwasu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 9″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Zaklęcie działa na wszystkie modele aktywowane lub wchodzące w obszar zaklęcia (wzornik). Każdy model podlegający działaniu Strumienia Kwasu otrzymuje Obrażenia środowiskowe ATS 9.
Każdy model może podlegać działaniu Strumienia Kwasu maksymalnie raz na rundę niezależnie od tego ile akcji wykona w obrębie wzornika.
Wzornik Strumienia Kwasu zostaje na stole do początku następnej aktywacji użytkownika Daru. Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika. Jeśli zaklęcie jest utrzymywane wzornik zostaje na stole w tym samym miejscu. Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Kwasu na raz.

Nazwa: Strumień Asymetrii
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 9″ cali, Pole Widzenia, Duży wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: Każdy model chcący rzucić zaklęcie Sztuki w obszarze działania zaklęcia musi wykonać test Mocy. Jeśli test będzie nie udany traci akcje przeznaczone na moc sztuki a sama moc nie działa.
Jeśli model nie znajdujący się w obszarze zaklęcia rzuca zaklęcie Sztuki na model objęty Strumieniem Asymetrii dodaje +2 do Trudności rzucanego zaklęcia. Wzornik Strumienia Asymetrii zostaje na stole do początku następnej aktywacji użytkownika Daru. Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika. Jeśli zaklęcie jest utrzymywane wzornik zostaje na stole w tym samym miejscu. Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Asymetrii na raz.

Nazwa: Strumień Chłodu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 9″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 0
Akcje: 1
Efekt: Zaklęcie działa na wszystkie modele aktywowane lub wchodzące w obszar zaklęcia (wzornik). Każdy model podlegający działaniu Strumienia Chłodu ma do końca aktywacji zwiększone zacięcie wszystkich broni o 4 oraz otrzymuje karę -2 do Walki Wręcz i Walki Strzeleckiej oraz -1 do Ruchu. Wzornik Strumienia Chłodu zostaje na stole do początku następnej aktywacji użytkownika Daru. Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika. Jeśli zaklęcie jest utrzymywane wzornik zostaje na stole w tym samym miejscu. Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Chłodu na raz

Nazwa: Strumień Śmierci
Rodzaj: Technika
Zasięg: Mierzony 9″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1
Efekt: Dar działa na wszystkie modele śmiertelników które umrą w zasięgu działania daru. Każdy taki model wstaje na koniec rundy jako Ożywiony Legionista. Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika. Jeśli zaklęcie jest utrzymywane wzornik zostaje na stole w tym samym miejscu. Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Śmierci na raz

Nazwa: Strumień Ognia
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mały wzornik miotacza ognia, Specjalny
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Połóż wzornik tak by stykał się z używającym zaklęcie po czym przesuń go o 3″ cale w stronę w którą jest skierowany stronę w linii prostej. Wszystkie modele choćby częściowo pod wzornikiem odnoszą obrażenia 8 (Energetyczne). Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika, jeśli zaklęcie jest utrzymywane wzornik nadal przemieszcza się 4″ cale w tym samym kierunku. Jeśli trafi na przeszkodę szerszą lub wyższą niż 1? cal wzornik znika.
Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Ognia na raz

Nazwa: Strumień Szaleństwa
Rodzaj: Zasięg: 9″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Krąg: Przepływ
Typ: –
Efekt: Każdy model aktywowany lub wchodzący w obszar zaklęcia wykonuje rzut k20 dodając do tego swoją Moc by sprawdzić jak wyda resztę akcji w tej rundzie (jeśli jeszcze jakieś posiada):
1-5: Paranoja, model zaatakuje najbliższy mu model, niezależnie od przynależności. Używając najpierw broni strzeleckiej ew. jeśli nie posiada broni do walki wręcz.
6-10: Szaleństwo, model rzuca się na ziemię i bełkocze bez ruchu, traci wszystkie akcje w tej rundzie, automatycznie przyjmuje MP (o ile może).
11-15: Przerażenie: Model będzie uciekał pełną szybkością ruchu w kierunku od centrum tego wzornika, nawet jeśli oznacza to skok z urwiska.
16+: Model choć zdezorientowany działa normalnie.
Modele z armii Muawijhe są odporne na to zaklęcie jak również modele AI, Nekrooganiczne oraz modele odporne na morale. Jeśli na początku następnej aktywacji używający Daru nie wyda jednej akcji wzornik znika.
Użytkownik może kontrolować tylko jeden Strumień Szaleństwa na raz

Dary Algerotha – Krąg Anomalii

Nazwa: Mroczne Przejście
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 4? cale, Pole Widzenia
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Wybrany przyjazny model w polu widzenia , o rozmiarze 1-3 oraz w zasięgu zaklęcia zostaje przeniesiony w dowolne inne miejsce w zasięgu zaklęcia (zarówno miejsce startowe jak i docelowe musi się znajdować 4? cale od rzucającego). Miejsce docelowe nie musi znajdować się w polu widzenia. Przenoszony model można teleportować tylko na dostępny dla niego teren oraz minimum 1? cal od modelów przeciwnika.

Nazwa: Mroczne Wygnanie
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 4
Akcje: 1
Efekt: Jeśli cel zaklęcia (jeden model) nie zda testu Mocy zostaje wygnany do innego wymiaru na pewien czas. Ofiara traci wszystkie akcje i uznaje się ją za aktywowaną w tej rundzie.
Do następnej aktywacji model jest traktowany jakby nie było go w grze. Nie może być atakowany, nie blokuje drogi ani Pola Widzenia. Żadna broń wzornikowa ani zaklęcie nie ma na niego wpływu. Na początku następnej aktywacji model pojawia się z powrotem i jest aktywowany normalnie. Dar nie działa na modele o rozmiarze 4+.

Nazwa: Eteryczne Więzy
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Cel Daru otrzymuje obrażenia 10 (Zapalające). Dodatkowo nawet jeśli przeżyje w następnej aktywacji traci jedną Akcję.

Nazwa: Krok przez Czas i Przestrzeń
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel: Model
Stopień Trudności: 1/2/3/4
Akcje: 2
Efekt: Teleportuje użytkownika Daru na pewną odległość. Miejsce docelowe musi się znajdować w Polu Widzenia. Odległość teleportacji zależy od wybranej trudności Zaklęcia. Trudność wybiera się przed testem Daru.
Trudność:
1 ? odległość do 6? cali
2 ? odległość do 12″ cali
3 ? odległość do 14″ cali
4 ? odległość do 16″ cali

Nazwa: Mroczne Więzy
Rodzaj: Technika
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 0
Efekt: Jeśli cel daru (jeden model) nie zda testu mocy w następnej aktywacji traci jedną Akcję.

Nazwa: Odgięcie Przestrzeni
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1
Efekt: Do początku następnej aktywacji modele chcące ostrzelać użytkownika daru otrzymują karę -2 do Walki Strzeleckiej. Moc działa tylko na broń bez współczynnika AV. Nie działa również na broń wzornikową.

Dary Algerotha – Krąg Inwokacji

Nazwa: Inwokacja Apatii
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 0/1/2/3
Akcje: 1
Efekt: Jeśli ofiara przegra nie zda testu Mocy traci Czekanie (o ile je posiada). Podczas następnej aktywacji traci jedną akcję. Używający daru może objąć nim więcej modeli podnosząc trudność zaklęcia
Trudność:
0 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 2 modeli.
1 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 4 modeli
2 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 6 modeli
3 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 8 modeli
Wszystkie cele muszą znajdować się w zasięgu zaklęcia.
Zaklęcie nie działa na modele odporne na morale oraz modele AI.

Nazwa: Inwokacja Śmierci
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 1/2/3/4
Akcje: 1
Efekt: Ofiara otrzymuje obrażenia 11. Używający daru może objąć nim więcej niż jeden model podnosząc trudność zaklęcia.
Trudność:
1 ? zaklęcie obejmuje 1 model.
2 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 2 modeli
3 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 3 modeli
4 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 4 modeli
Wszystkie cele muszą znajdować się w zasięgu zaklęcia.
Zaklęcie nie działa na modele AI, Nekroorganiczne i pojazdy.

Nazwa: Inwokacja Szału
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Model
Stopień Trudności: 0/1/2/3
Akcje: 1
Efekt: Jeśli cel Daru nie zda testu Mocy otrzymuje do końca rundy zdolność Berserker (i wszystkie wynikające z tego wady i zalety zdolności). Używający daru może objąć nim więcej modeli podnosząc trudność zaklęcia
Trudność:
0 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 2 modeli.
1 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 4 modeli
2 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 6 modeli
3 ? zaklęcie obejmuje od 1 do 8 modeli
Wszystkie cele muszą znajdować się w zasięgu zaklęcia.
Przyjazne modele mogą dobrowolnie nie zdać testu Mocy. Zaklęcie nie działa na modele Nekroorganiczne, Pojazdy i AI.

Nazwa: Inwokacja Lojalności
Rodzaj: Technika
Zasięg: Zasięg Dowodzenia
Cel: –
Stopień Trudności: 3
Akcje: 1
Efekt: Wszystkie przyjazne modele w zasięgu działania daru zostają zebrane (zarówno z Paniki jak i Oddziału Przygniecionego Ogniem).

Nazwa: Inwokacja Strachu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Zasięg Dowodzenia
Cel:-
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Wszystkie wrogie modele w zasięgu zaklęcia muszą wykonać test morale.

Nazwa: Inwokacja Nienawiści
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 0/1/2/3
Akcje: 1
Efekt: Model zyskuje do początku swojej następnej aktywacji zdolność Propaganda: X. Poziom zdolności zależy od wybranego podczas rzucania poziomu trudności.
Trudność:
0 ? Propaganda: 1.
1 ? Propaganda: 2
2 ? Propaganda: 3
3 ? Propaganda: 4

Dary Algerotha – Krąg Zniekształceń

Nazwa: Zniekształcenie Ciała
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 3
Akcje: 2
Efekt: Jeśli cel daru nie wykona testu Mocy traci jedną ranę. Dar ignoruje zdolność Ciężki Pancerz.
Moc nie działa na modele Nekroorganiczne, AI oraz pojazdy.

Nazwa: Zniekształcenie Wroga
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 1/2/3/4
Akcje: 1
Efekt: Dar działa tylko na obiekty ożywione. Nie działa na pojazdy, AI, modele Necrorganiczne, modele z zdolnością Golem.
Przed rzuceniem daru użytkownik wybiera poziom trudności daru. Ofiara odnosi efekty zależne od poziomu trudności. Trudność:
1 ? Obrażenia 13.
2 ? Obrażenia 13, Energetyczne
3 ? Obrażenia 13, Energetyczne, AV 1
4 ? Obrażenia 13, Energetyczne, Zapalające.
Model który odniesie obrażenia od tego daru musi wykonać test Paniki.

Nazwa: Zniekształcenie Obiektu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 0/1/2/3
Akcje: 1
Efekt: Dar działa tylko na obiekty nieożywione: pojazdy, AI, modele Necrorganiczne.
Przed rzuceniem daru użytkownik wybiera poziom trudności daru. Ofiara odnosi efekty zależne od poziomu trudności. Trudność:
0 ? Obrażenia 13.
1 ? Obrażenia 13, Energetyczne
2 ? Obrażenia 13 Energetyczne, AV 1
3 ? Obrażenia 13, Energetyczne, AV 2.
Modele AI będące celem tego daru niezależnie od tego czy odniosą ranę muszą wykonać test AMOKu.

Nazwa: Zniekształcenie Siebie
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 2
Efekt: Jeśli dar zostanie poprawnie użyty leczy jeden punkt ran użytkownikowi daru. Nie może mieć więcej Żywotności niż miał na początku.

Nazwa: Zniekształcenie Pancerza
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1
Efekt: Jeśli dar zostanie poprawnie użyty zwiększa Pancerz używającego o 2 do początku następnej aktywacji. Moc nie kumuluje się z Odparciem Bólu.

Nazwa: Zniekształcenie Terenu
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 12″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 1
Akcje: 1
Efekt: W miejscu działania daru powstaje Trudny Teren, zaklęcie działa do początku następnej aktywacji modelu który użył Daru.

Dary Algerotha – Krąg Portali

Nazwa: Nekrowzroczne Połączenie
Rodzaj: Technika
Zasięg: Zasięg Dowodzenia
Cel: –
Stopień Trudności: 0
Efekt: Model używający Daru wybiera dowolny przyjazny model który znajduje się w zasięgu zaklęcia. Do końca aktywacji użytkownik daru może użyć jego pola widzenia jako swojego do działania innych darów, wykrywania wroga itp.

Nazwa: Oczyszczenie Przez Pustkę
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 6″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2/4
Akcje: 1
Efekt: Leczy jedną ranę modelowi w zasięgu działania Daru. Nie można w ten sposób odzyskać więcej punktów życia niż model miał na początku. Dar nie działa na modele które straciły wszystkie rany (model musi być żywy podczas działania tego Daru). Moc nie działa na modele Necrorganic i Pojazdy.
Jeśli użytkownik daru leczy samego siebie trudność daru wynosi 2, jeśli leczy inny model trudność
wynosi 4.

Nazwa: Portal Grozy
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 18″ cali, Pole Widzenia, Mały wzornik wybuchu
Cel: Punkt
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Każdy model który obleje test Mocy traci Czekanie i ma obniżone Dowodzenie o 2 do końca rundy.
Modele odporne na morale są odporne na ten dar.
Kilkukrotne użycie daru na tych samych modelach nie kumuluje się (tzn. Dowodzenie jest obniżone tylko o 2).

Nazwa: Podpalenie
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 16″ cali, Pole Widzenia
Cel: Model
Stopień Trudności: 2
Akcje: 1
Efekt: Ofiara Daru odnosi obrażenia 10 (Energetyczne, Zapalające).

Nazwa: Portal Nieumarłych
Rodzaj: Zaklęcie
Zasięg: Mierzony 6? cali.
Cel: –
Stopień Trudności: –
Akcje: 1
Efekt: Jedne szczątki śmiertelnika w zasięgu zostają wskrzeszone. Na koniec rundy wstają jako Ożywieńczy Legionista. Zaklęcie nie wymaga testu mocy, wychodzi automatycznie.

Nazwa: Portal Przez Przestrzeń
Rodzaj: Technika
Zasięg: Osobisty
Cel: –
Stopień Trudności: 1
Efekt: Teleportuje użytkownika Daru na 3? cale w dowolną stronę. Miejsce docelowe nie musi się znajdować w Polu Widzenia. Model może teleportować się tylko na dostępny dla niego teren oraz minimum 1? cal od modelów przeciwnika.