Archive for the ‘ Osobistości ’ Category

Maximilian von Steiner i Valerie Duval – Żołnierze Zagłady

Maximilian von Steiner i Valerie Duval – Żołnierze Zagłady

Budowa armii

Armia zawierająca Maxa Steinera i Valerie Duval musi spełniać następujące warunki:

 • Zarówno Max Steiner jak i Valerie Duval muszą znaleźć się w armii
 • Armia może – poza Maxem i Valerie – zawierać wyłącznie następujące oddziały i modele:
  • Etoiles Mortant – do potrzeb budowy armii liczone są jako oddział podstawowy, obowiązkowe jest wystawienie co najmniej jednego takiego oddziału
  • Wenusjańscy Zwiadowcy – do potrzeb budowy armii liczeni są jako oddział podstawowy, obowiązkowe jest wystawienie co najmniej jednego takiego oddziału
  • Bohaterka Etoiles Mortant
  • Porucznik Wenusjańskich Zwiadowców
  • Żołnierze Zagłady Bauhausu – dla potrzeb budowy armii liczeni są jako oddział wsparcia (bez klasyfikacji Konsultanci)

Statystyki modeli

Wenusjańscy Zwiadowcy

Wenusjańscy Zwiadowcy mogą wystawić Specjalistę z Deathlockdrum, statystyki poniżej:

Specjalista z Deathlockdrum: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 5 13 3 1 5 3 21 2 35

Wyposażenie:Działko Bauforce HMG1000 Deathlockdrum
Umiejętności:Determinacja, Survival:2, Kamuflaż, Zmysł Taktyczny: Osobisty

Max Steiner: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, 1 w armii

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 14 8 15 3 3 7 4 22 2 85

Wyposażenie: Dwa Ulepszone Karabinki MP-103 “Hellblazer”, Miecz Violator

Umiejętności: Dowódca: Kompania, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Inspiracja:3, Kamuflaż, Determinacja, Survival: 3, Desperado, Brak czasu by umrzeć, Niezawodność, Atak Wtórny (tylko MP-103)

Valerie Duval: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, 1 w armii

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
14 13 8 14 3 3 7 4 22 2 100

Wyposażenie:Karabin Wyborowy PSG-99 Mk. II z celownikiem optycznym i noktowizyjnym, Dwie Pałki Elektryczne

Umiejętności: Dowódca: Kompania, Zmysł Taktyczny: Drużyna, Inspiracja:3, Survival: 3, Snajper, Headshot, Atak Wtórny, Atak Grupowy, Determinacja, Nienawiść: 3 (Legion Ciemności), Brak czasu by umrzeć, Niezawodność

Ulepszony Karabinek MP-103 “Hellblazer”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 2×2 0 -2 - - 10 0 20

Uwagi: Broń Szturmowa

Działko Bauforce HMG1000 Deathlockdrum

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 -3 -3 - 13×2 2 20

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany Deathlockdrum

Granatnik Podwieszany Deathlockdrum

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji.

Miecz Violator

CC Dam AV
+0 ST+8 1

Uwagi:Energetyczny, Dwuręczny

Karabin Wyborowy PSG-99 Mk. II

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 2 2 -1 -3 15 0 20

Pałka Elektryczna

CC Dam AV
+2 ST+4 0

Uwagi: Ogłuszająca, Energetyczna