Atak Wręcz: X

Atak Wręcz: X (poziom 5-20) (Natural Attack)

Model z zdolnością Atak Wręcz traktowany jest jakby posiadał broń do walki wręcz o statystykach CC+0, Obrażenia (X), gdzie X to suma jego Siły i premii wynikającej z broni. Model może mieć wymienione przy zdolności Atak Wręcz dodatkowe cechy ataku np.: Atak Wręcz:10, AV:1. Model używający Ataku Wręcz może korzystać z efektów zwiększających obrażenia lub inaczej wpływających na ataki wręcz, może być też poddany efektom mającym na nie negatywny wpływ.


A to będzie w zasadach do walki wręcz, pięknie rozwiązuje problem “broni improwizowanych” i tego, kto komu kiedy może jaką kolbą przygrzać:

Jeśli model nie ma wyszczególnionej w opisie zdolności Atak Wręcz uznaje się że jest uzbrojony w broń do walki wręcz o statystykach CC+0, Obrażenia (ST+0).


Na model działają efekty zmieniające siłę, mnożnik obrażeń itp. Np. jeśli model mający Atak Wręcz(10) korzysta z Zabójczego Ciosu, zadaje Dam 10×2. Jeśli model mający Atak Wręcz(12) zostanie poddany działaniu efektu zmniejszającego jego Siłę o 2, zadaje Dam 10.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.