Posts Tagged ‘ Broń

Zamaszysty Cios

Zamaszysty Cios

Broń posiadająca cechę Zamaszysty Cios może być wykorzystana do wykonania specjalnego ataku:

Model poświęca dwie akcje aby wykonać atak przeciwko wszystkim modelom w odległości 1/2 jego rozmiaru (1″ dla modeli rozmiaru 2, 1,5″ dla modeli rozmiaru 3, itd.), zarówno przyjaznym jak i wrogim. Przeciwko każdemu modelowi, poczynając od wybranego i idąc z ruchem wskazówek zegara, wykonywany jest osobny rzut na trafienie z odpowiednimi modyfikatorami. Zamaszystego Ciosu nie można łączyć z Atakiem Wtórnym (ani z Szarżą). Krytyczna Porażka przy zamaszystym ciosie oznacza przerwanie ataku.

Amunicja artyleryjska

Amunicja artyleryjska:

Amunicja moździerzowa 60mm

Następujące moździerze mogą wykorzystywać podane niżej typy amunicji:

 • Moździerz Automatyczny SSW8000
 • Moździerz L&A C-06
 • Moździerz M-224

Pociski odłamkowe

Cel: Model, Obrażenia: 10, mały wzornik wybuchu

Pociski dymne

Cel: Punkt, dym poziom 4, mały wzornik wybuchu

Pociski oświetlające

Cel: Punkt, obszar małego wzornika wybuchu, podczas walki w nocy cele pod nim trafiamy jak w dzień

Pociski z gazem łzawiącym

Cel: Model, ATS 10, mały wzornik wybuchu, model, który nie zda testu zamiast tracić ranę zostaje przewrócony

Pociski z gazem bojowym

Cel: Model, ATS 10, mały wzornik wybuchu

Pociski z białym fosforem

Cel: Model, obrażenia 5 zapalające, mały wzornik wybuchu, +4 do namierzania celów pod wzornikiem przez Forward Observerów

Amunicja moździerzowa 80mm

Następujące moździerze mogą wykorzystywać podane niżej typy amunicji:

 • Moździerz 8cm SGW-12
 • Moździerz rakietowy “Tajfun”

Pociski odłamkowe

Cel: Model, Obrażenia: 6, duży wzornik wybuchu

Pociski dymne

Cel: Punkt, dym poziom 2, duży wzornik wybuchu

Pociski oświetlające

Cel: Punkt, obszar dużego wzornika wybuchu, podczas walki w nocy cele pod nim trafiamy jak w dzień

Pociski z białym fosforem

Cel: Model, obrażenia 8 zapalające, mały wzornik wybuchu, +4 do namierzania celów pod wzornikiem przez Forward Observerów

Amunicja do dział polowych 105mm

Następujące działa polowe mogą wykorzystywać podane niżej typy amunicji:

 • Działo Polowe Arashi Ryuu 105 mm

Pociski odłamkowe

Cel: Model, Obrażenia: 8, duży wzornik wybuchu

Pociski przeciwpancerne

Cel: Model, Obrażenia: 13×2 AV:2

Amunicja Specjalna – Strzelby

Strzelby

Strzelby mogą zostać wyposażone w jeden lub więcej z poniższych typów amunicji. Model używający strzelby deklaruje na początku aktywacji, którego z zakupionych typów amunicji będzie używał. W amunicję specjalną mogą zostać wyposażone strzelby następujących typów:

 • Strzelba HG-14
 • Strzelba M516D
 • Strzelba M516S
 • Strzelba SASG72001
 • Strzelba Tambu 50/50 “Airbrush”
 • Strzelba Desovach
 • Strzelba B&G Mk.X

Breneka

Strzelba traktowana jest jak broń z następującym profilem:

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -4 - - - jak strzelba 1 jak strzelba

Amunicja strzałkowa

Modelom z Pancerzem 18 lub mniej zadaje dodatkowe 2 punkty obrażeń.

Amunicja Specjalna – Karabiny Szturmowe

Amunicja Specjalna

Amunicja Specjalna pozwala na poprawienie efektywności broni w określonych warunkach. Amunicję specjalną kupuje się dla wszystkich modeli w drużynie, które mogą wykorzystywać dany typ amunicji (tzn. są odpowiednio uzbrojone). Drużynie można zakupić tylko jeden typ amunicji specjalnej do danego typu broni, będzie ona zawsze wykorzystywać kupiony typ amunicji (żołnierze nie zabierają ze sobą amunicji “zwykłej”) – chyba, że zasady dotyczące danego typu broni stanowią inaczej.

Karabiny Szturmowe

Karabiny szturmowe mogą zostać wyposażone w jeden z poniższych typów amunicji. W amunicję specjalną mogą zostać wyposażone karabiny następujących typów:

 • Karabin Szturmowy AG-17 “Panzerknacker”
 • Karabinek Szturmowy AC-19 “Volcano”
 • Ciężki Karabinek Szturmowy HAC-20 “Eruptor”
 • Karabin Szturmowy Calix
 • Karabin Szturmowy M-50
 • Karabin Szturmowy AR3000
 • Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”
 • Karabin Szturmowy Tambu No. 1 “Shogun”

Uwaga:Warianty wymienionych powyżej karabinów (np. wyciszone karabiny) nie mogą korzystać z amunicji specjalnej.

Amunicja przeciwpancerna

Przy rzucie na trafienie w zakresie 1-3 broń traktujemy jakby miała AV 1, nie można zwiększyć AV broni przy trafieniu krytycznym. Niezawodność broni (współczynnik JAM) zmniejszony jest przy wykorzystaniu tej amunicji o 1 punkt.

Amunicja rozrywająca

Przy rzucie na trafienie w zakresie 1-3 broń traktujemy, jakby miała cechę Rozrywająca, nie można zwiększyć AV broni przy trafieniu krytycznym. Niezawodność broni (współczynnik JAM) zmniejszony jest przy wykorzystaniu tej amunicji o 1 punkt.

Karabin Szturmowy Kratach

Kratach, jako jedyny karabin szturmowy “produkcji” Legionu Ciemności może wykorzystywać różne typy amunicji. Modele nekroorganików nigdy nie będą wyposażone w amunicję specjalną – nie są uważane za wystarczająco ważne.

Robaczywe Pociski

Przy rzucie na trafienie w zakresie 1-3 broń dostaje cechę Zapalająca

Pociski śluzowe

Broń zadaje obrażenia środowiskowe ATS 10

Granaty do granatników ręcznych

Granaty do granatników ręcznych – dostępne dla odpowiednio wyposażonych modeli:

 • Granat śrutowy – DAM 10-12 (zależnie od granatnika), wzornik strzelby automatycznej, trafienie +0, cluster 4, brak możliwości strzelania ogniem pośrednim.
 • Granat odłamkowy – DAM 8-10 (zależnie od granatnika), mały wzornik wybuchu, Cel:Model
 • Granat kumulacyjny – DAM 10-12 (zależnie od granatnika), AV:1, Cel:Model
 • Granat dymny – dym poziom 3, mały wzornik, Cel:Punkt
 • Granat hukowy – mały wzornik wybuchu, model pod wzornikiem testuje liderkę albo traci czekanie, Cel:Model
 • Granat oświetlający – obszar małego wzornika wybuchu, podczas walki w nocy cele pod nim trafiamy jak w dzień, Cel:Punkt
 • Marker – obszar małego wzornika, +4 do namierzania celów pod wzornikiem przez Forward Observerów, Cel:Punkt
 • Granat z gazem łzawiącym – ATS 10, mały wzornik wybuchu, model, który nie zda testu zamiast tracić ranę zostaje przewrócony, Cel:Model
 • Granat z gazem bojowym – ATS 10, mały wzornik wybuchu, Cel:Model

Granatniki a DAM

 • Dam maksymalne:
  • Granatnik Mk XIC. W wypadku tego granatnika granaty śrutowe nie pozwalają na skorzystanie z 2 strzałów na akcję, zamiast tego mają cluster:6.
 • Dam środkowe:
  • Granatnik M-40
  • Granatnik SSW2500GL
  • Granatnik GL-405
 • Dam minimalne:
  • reszta

Bagnety

Bagnety

Korporacyjne bagnety to zazwyczaj długie – ok. 30 centymetrowe – ostrze, pozwalające użyć karabinu szturmowego jak włóczni. Dowolne modele uzbrojone w karabiny szturmowe mogą zostać wyposażone w Bagnety za 0.5 pkt/model (1 pkt/model, jeśli WW modelu wynosi 10 lub więcej).

Bagnet

CC Dam AV
0 ST+4 0

Uwagi:Zasięg:1

Karabinki zazwyczaj przydzielane są oddziałom mającym do dyspozycji również jakąś broń do walki wręcz. W niektórych przypadkach jednak żołnierze w nie uzbrojeni również korzystają z bagnetów – krótszych niż te używane na karabinach szturmowych. Dowolne modele uzbrojone w karabinki mogą zostać wyposażone w Bagnety za 0.25 pkt/model (0.5 pkt/model, jeśli WW modelu wynosi 10 lub więcej).

Krótki Bagnet

CC Dam AV
0 ST+4 0

Granaty Ręczne

Granaty Ręczne:

Wszystkie granaty ręczne mają zasięg PB, +0 do trafienia i mają zasadę Ogień Pośredni

 • Granat odłamkowy – DAM 10, mały wzornik wybuchu, Cel:Model
 • Granat przeciwpancerny – DAM 10, AV:1, Cel:Model
 • Granat dymny – dym poziom 3, mały wzornik wybuchu, Cel:Punkt
 • Granat hukowy – mały wzornik wybuchu, model pod wzornikiem testuje liderkę albo traci waita, Cel:Model
 • Granat oświetlający – obszar małego wzornika wybuchu, podczas walki w nocy cele pod nim trafiamy jak w dzień, Cel:Punkt
 • Marker – obszar małego wzornika, +4 do namierzania celów pod wzornikiem przez Forward Observerów, Cel:Punkt
 • Granat z gazem łzawiącym – ATS 10, mały wzornik wybuchu, model, który nie zda testu zamiast tracić ranę zostaje przewrócony, Cel:Model
 • Granat z gazem bojowym – ATS 10, mały wzornik wybuchu, Cel:Model

Ogień Pośredni

Ogień Pośredni

Wyłącznie broń posiadająca cechę Ogień Pośredni może zostać wykorzystana do zaatakowania celów wskazanych przez Wysuniętego Obserwatora przy wykorzystaniu zasad kierowania ogniem pośrednim.

Broń Dwuręczna

Broń Dwuręczna

Broń posiadająca cechę Dwuręczna:

 • Nie może być wykorzystana razem ze zdolnością Atak Wtórny przez model dosiadający dowolnego wierzchowca lub będący załogą pojazdu;
 • Nie może być wykorzystana razem z inną bronią przy użyciu zdolności Atak Wtórny

Czyli np. Smoczy Jeździec nie może wykorzystać jednocześnie swojej Naginaty i Ataku Wtórnego – jeśli chce komuś przyłożyć dwukrotnie, musi użyć Katany. Z kolei Legenda Łowców Głów nie może przyłożyć komuś Mieczem Runicznym po czym – w ramach tej samej akcji – strzelić z Aggressora. Musi albo np. użyć dwukrotnie Miecza Runicznego, albo posługiwać się Toporem Bojowym i Aggressorem.

Mordercza dla

Mordercza dla X:Y

Broń posiadająca cechę Mordercza dla zadaje obrażenia większe o Y celom posiadającym własność X

Przykład: miecz CSA-404 posiadający własność Mordercza dla śmiertelników: +2 zadaje o 2 punkty obrażeń więcej wszystkim modelom Śmiertelników