Posts Tagged ‘ SkirmishZone

Skirmishzone 0.1 alpha część 1

Parę osób od jakiegoś czasu marudzi, domagając się skirmishowych zasad do Warzone. Pomysły na takie zasady mam dwa – jeden jeszcze w opracowaniu, mocno odchodzący od Warzonowej mechaniki na rzecz czegoś bardziej skirmishowego i współczesnego. Drugi – bardziej podobny do tego, co już znacie i kochacie – prezentuję poniżej, na razie w wersji niezbyt skodyfikowanej.

Budowanie armii

Limit punktowy – stosownie do uzgodnień między przeciwnikami, proponuję jednak trzymać się czegoś między 100 a 300 punktów. Około 200 punktów wydaje się być dobrym pomysłem

Armię budujemy dobierając żołnierzy z dowolnych jednostek, trzymając się jednak następujących zasad (uzgodnione przez graczy scenariusze mogą zmieniać część z tych zasad):

 • Na każdego żołnierza należącego do oddziału podstawowego możemy wziąć co najwyżej jednego żołnierza z oddziału elitarnego
 • Na każdych dwóch żołnierzy należących do oddziału podstawowego możemy wziąć co najwyżej jednego żołnierza z oddziału wsparcia
 • Można mieć w armii najwyżej jeden model z Ciężkim Pancerzem:1, nie można brać modeli z Ciężkim Pancerzem:2
 • Można mieć w armii najwyżej dwa modele z umiejętnością Dowódca:Pluton LUB jeden z umiejętnością Dowódca:Kompania. Modele z umiejętnością Dowódca:Batalion mogą wystąpić jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego rozgrywany scenariusz
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 4 żołnierzy oddziału podstawowego, by móc wystawić model oddziału podstawowego z umiejętnością Dowódca:Drużyna lub jej ekwiwalentem (np. Władca Zombie). Co najmniej 2 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie Dowódca.
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 3 żołnierzy oddziału elitarnego, by móc wystawić model oddziału elitarnego z umiejętnością Dowódca:Drużyna lub jej ekwiwalentem (np. Władca Zombie). Co najmniej 2 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie Dowódca
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 6 żołnierzy oddziału podstawowego, by móc wystawić model oddziału podstawowego z umiejętnością Dowódca:Pluton. Co najmniej 3 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie Dowódca (jeśli Dowódca jest związany z oddziałem)
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 6 żołnierzy oddziału elitarnego, by móc wystawić model oddziału elitarnego z umiejętnością Dowódca:Pluton. Co najmniej 3 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie Dowódca (jeśli Dowódca jest związany z oddziałem)
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 4 żołnierzy oddziału podstawowego, by móc wystawić model specjalisty oddziału podstawowego. Co najmniej 2 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie specjalista.
 • Wymagane jest posiadanie przynajmniej 3 żołnierzy oddziału elitarnego, by móc wystawić model specjalisty oddziału elitarnego. Co najmniej 2 z nich musi być z tego samego oddziału, z którego będzie specjalista.
 • Rozgrywka

  Zasadniczo trzymamy się standardowych zasad Warzone, z tym, że każdego żołnierza traktujemy jako osobną aktywację. Modele z umiejętnością Dowódca:cokolwiek mogą udzielać Dowodzenia w swoim Zasięgu Dowodzenia. Mogą też, poświęcając akcję na Wydanie Rozkazu aktywować odpowiednio:

  • Dowódca:Sekcja – dwa modele
  • Dowódca:Drużyna – trzy modele
  • Dowódca:Pluton – cztery modele

  Modele te muszą znajdować się w Zasięgu Dowodzenia modelu wydającego rozkaz i nie więcej niż 6 cali od siebie. Dokładnie tak samo wygląda możliwość zbierania modeli.

  Morale

  Armia zredukowana do 4 modeli (na razie, potem jakieś ambitniejsze zasady) zaczyna rzucać na Złamanie – po osiągnięciu progu 4 modeli i po każdej następnej stracie trzeba zdać test na Dowodzenie wybranego modelu. Nie zdany test oznacza przegraną wskutek załamania morale.

  Charakterystyki modeli – rany

  Charakterystyki modeli nie ulegają poważnym zmianom w stosunku do Warzone. Jedyna różnica dotyczy Żywotności modelu.

  W Skirmishzone każdy model ma cztery (lub więcej) poziomy Obrażeń: Nietknięty, Lekko Ranny, Ciężko Ranny, Martwy. Modele mające w listach armii do Warzone Żywotność wyższą niż 1 mają dodatkowy poziom Lekko Ranny za każdy punkt Żywotności powyżej 1. Każdy model rozpoczyna bitwę z poziomem Nietknięty. Każdy niezdany test pancerza powoduje utratę jednego poziomu obrażeń (czyli np. Nietknięty->Lekko Ranny->Ciężko Ranny->Martwy). Modele Lekko Ranne mają -1 do WSZYSTKICH testów i muszą zdawać test na Dowodzenie albo ulec Przyciśnięciu Ogniem, modele Ciężko Ranne mają -2 do WSZYSTKICH testów i muszą zdawać test na Dowodzenie albo ulec Panice. Modele Martwe są wyłączone z walki.

  Walka – zmiany

  Zasady walki pozostają niemal bez zmian. Jedyna różnica – w wypadku trafienia krytycznego dostajemy dodatkową opcję zwiększenia mnożnika obrażeń o 1 (czyli z nic do x2, z x2 do x3 itd).

  Na razie tyle. Have fun.