Posts Tagged ‘ Umiejętności Specjalne

Headshot

Jeżeli model poświęci akcję (lub dwie) na celowanie, poza standardową premią do RC oraz premią z umiejętności Snajper, jego ataki strzeleckie przeciwko modelowi w który celuje otrzymują dodatkowo AV: 2.

Brak czasu by umrzeć

Model z tą umiejętnością nie może utracić więcej niż 1 rany w wyniku pojedynczej akcji modelu przeciwnika (dotyczy to również akcji wykonywanych z czekania.

Przykład: Mitch Hunter jest celem ataku wykonywanego przez Razydę przy pomocy Ciężkiego Karabinu Maszynowego Nazgaroth. Niezależnie od tego, ile razy Razyda trafi i ile razy Mitch Hunter obleje test pancerza, w jednej akcji Strzelania wykonywanej przez Razydę może stracić co najwyżej 1 ranę. Oczywiście nikt nie zabrania Razydzie Strzelać do Mitcha przez kilka kolejnych akcji…

Doradca

Model z ta zdolnością dodaje +2 do DW innego modelu (o randze Dowódca: Kompania lub Dowódca: Batalion) w jego zasięgu Dowodzenia podczas określania jego wysokości przy rzucie na inicjatywę na początku tury.
Premii nie można kumulować z premią ze Zmysłu Strategicznego lub innych modeli z umiejętnością Doradca, brana pod uwagę jest tylko najwyższa wartość.

Czujniki

Modele w pojazdach z tą zdolnością (lub AI obsługująca pojazd) mogą wykrywać modele Ukryte w odległości o 6″ większej i z premią +4. Czujniki nie są kumulatywne z jakąkolwiek inną umiejętnością i wyposażeniem modelu. Przy umiejętności może być wyszczególnione, że tylko określony model (lub modele) z załogi mogą korzystać z tej umiejętności, np. Czujniki (Pilot).

Niezawodność

Modelom posiadającym tą zdolność broń zawsze zacina się na naturalnym wyniku ’20’.
W przypadku jeśli umieszczona jest z adnotacją dotyczy tylko poszczególnych broni, które posiada model.

Niezgrabny

Niezgrabny

Model z tą zdolnością nie może wspinać się (chyba, że posiada umiejętność Wspinaczka), biec i przechodzić do pozycji strzeleckiej.

Desperado

Desperado

Model mający na wyposażeniu dwa Pistolety, Pistolety Maszynowe, Karabinki lub Lekkie Karabiny Maszynowe może użyć ich obu w jednej akcji Strzał. W takim wypadku oddaje normalną ilość strzałów z obu broni, jednak z dodatkowym modyfikatorem -2 do trafienia. Model strzelający w ten sposób nie może wykorzystać premii za akcję Celowania.

Cięcie w przelocie

Cięcie w przelocie

Model (będący członkiem załogi pojazdu otwartego) posiadający tą zdolność może w trakcie akcji Ruch pojazdu wykonać atak wręcz przeciwko dowolnemu modelowi znajdującemu się w odległości nie większej niż 1/2 swojego Rozmiaru. Atak może zostać wykonany w dowolnym miejscu na trasie ruchu.

Wysunięty Obserwator: Drużyna

Wysunięty Obserwator: Drużyna (Forward Observer: Squad)

Modele z tą zdolnością są w stanie kierować ogniem pośrednim modeli należących do własnej drużyny (wyłącznie!). Szczegółowo jest to opisane w rozdziale Wsparcie Ogniowe.

Modele ze zdolnością Dowódca (dowolnego szczebla) traktowane są tak, jakby posiadały tą zdolność.

Odporny na Morale

Odporny na Morale

Model posiadający tą zdolność jest odporny na wszelkie pozytywne i negatywne efekty związane z Morale oraz wpływające na jego cechę Dowodzenie – takie jak Panika, Złamanie, Strach, Tortury, Inspiracja itp.