Posts Tagged ‘ Wilczarze

Motory Fenris

Sons of Anarchy…

Oddział:

Elitarny oddział wsparcia

Minimalny Rozmiar: 2 (wliczając pojazdy)
Maksymalny Rozmiar: 8 (wliczając pojazdy)
Próg Morale: 2 (wliczając pojazdy)

Wódz: śmiertelnik, dowódca elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 9 6 14 3 1 6 3 18 2 40

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Claymore

Umiejętności: Dowódca:Drużyna, Determinacja, Cięcie w przelocie, Nieczysta Walka

Uwagi:Może wymienić Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Pistolet P60 “Punisher” za dopłatą +1pkt, Miecz Claymore na Miecz Violator lub Miecz Runiczny.

Kierowca Fenrisa: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-3

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 1 6 3 18 2 37

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Punisher

Umiejętności: Determinacja, Cięcie w przelocie, Nieczysta Walka

Uwagi:Może wymienić Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Pistolet P60 “Punisher” za dopłatą +1pkt.

Grenadier: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 1 6 3 18 2 42

Wyposażenie:Granatnik Howler, Miecz Punisher

Umiejętności: Determinacja, Cięcie w przelocie, Nieczysta Walka

Kierowca z miotaczem ognia: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 1 6 3 18 2 52

Wyposażenie:Lekki Miotacz Ognia PSA Mk. LXIV, Miecz Punisher

Umiejętności: Determinacja, Cięcie w przelocie, Nieczysta Walka

Motor Fenris: kołowy pojazd otwarty, wymagany 1 na każdego członka oddziału

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
2 6 18 3 10

Wyposażenie: -

Umiejętności: -

Broń

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Lekki Miotacz Ognia PSA Mk. LXIV

CC Wzornik Dam AV Jam
- Mały MO 8 0 20

Uwagi:zapalający

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Miecz Violator

CC Dam AV
+0 ST+8 1

Uwagi:Energetyczny, Dwuręczny

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Nekropełzacz Jeż

Nekropełzacze. Cena jak zwykle z…

Oddział:

Elitarny oddział wsparcia

Minimalny Rozmiar: 2 (wliczając pojazdy)
Maksymalny Rozmiar: 4 (wliczając pojazdy)
Próg Morale: 2 (wliczając pojazdy)

Kierowca: śmiertelnik, żołnierz elitarnego oddziału wsparcia, wymagany 1-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 1 6 4 18 2 21

Wyposażenie:Miecz Claymore, Pistolet Agressor

Umiejętności: Nieczysta Walka

Nekropełzacz “Jeż”: kołowy pojazd otwarty, wymagany 1 na kierowcę

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
3 5 18 3 38

Wyposażenie: Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXA “Megacharger”

Umiejętności: -

Uwagi: Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXA “Megacharger” obsługiwany przez Kierowcę z polem ostrzału 90 stopni do przodu

Broń

Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXA “Megacharger”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0x2 3×3 1×2 -1 - 14 1 18

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Starszy klanu

Latka już nie te, ale wciąż potrafi przypier*****. No i włączyło mu się myślenie ;)

Model Pojedynczy

Najwyżej jeden w armii. Dostępny tylko dla Wilczarzy.

Starszy klanu: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
14 10 6 14 3 3 6 4 18 2 44

Wyposażenie: Miecz Punisher, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca: Batalion, Inspiracja: 2, Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Determinacja, Zmysł Strategiczny

Uwagi:Może wymienić Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Pistolet P60 “Punisher” za dopłatą +1pkt, Miecz Punisher na Miecz Claymore (za +3pkt), Miecz Violator (za +3pkt) lub Miecz Runiczny (za +3pkt).

Broń

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Miecz Violator

CC Dam AV
+0 ST+8 1

Uwagi:Energetyczny, Dwuręczny

Chorąży klanu

Bohater z sztandarem klanu na kiju – futrzaki wokół niego robią się praktycznie nie do złamania. Relatywnie kiepski w walce, ale to nie jego rola.

Model Pojedynczy

Najwyżej jeden w armii. Dostępny tylko dla Wilczarzy.

Chorąży klanu: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 8 6 13 3 3 5 4 18 2 32

Wyposażenie: Miecz Punisher, Sztandar Klanowy

Umiejętności: Dowódca: Pluton (Wilczarze), Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Determinacja, Inspiracja: 4 (Wilczarze)

Broń

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Legenda

Zazwyczaj starszawy brodaty jegomość, cieszący się sporą sławą i posiadający duże doświadczenie w dekapitowaniu innych. Lub w przypadku Wilczyc – starszawa i bardzo mściwa wdowa. Albo po prostu niesamowicie zabójczy sukinsyn lub suka ;)

Model Pojedynczy

Jeden na każde dwa oddziały tego samego typu: Komandosi Wilczarzy, Psy Wojny, Łowcy Głów, Żałobne Wilczyce.

Legenda: śmiertelnik, oficer oddziału elitarnego

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
14 10 6 14 3 3 6 4 18 2 różny

Wyposażenie: Miecz Runiczny, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności: Dowódca: Kompania, Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Determinacja, Zabójczy Cios

Uwagi: Legenda Komandosów Wilczarzy otrzymuje dodatkowo umiejętność Skradanie się:2, może wykupić umiejętność Berserker (za dopłatą +2 punktów) i może wymienić Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Pistolet P60 “Punisher” (za dopłatą +1pkt). Kosztuje 47pkt.

Legenda Psów Wojny otrzymuje dodatkowo umiejętności Skradanie się:3 i Trening Saperski, może wymienić Miecz Runiczny na Młot Bojowy oraz dokupić Ładunek Przeciwpancerny (za dopłatą +2pkt). Kosztuje 50pkt.

Legenda Łowców Głów otrzymuje dodatkowo umiejętności Atak Wtórny i Ścinanie Głów, może wykupić umiejętność Berserker (za dopłatą +3 punktów) i może wymienić Miecz Runiczny i Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Topór Bojowy i Pistolet P60 “Punisher”. Kosztuje 50pkt.

Legenda Żałobnych Wilczyc otrzymuje dodatkowo umiejętności Atak Grupowy, Zaciekłość, Nienawiść: 4 (X) i może wymienić Miecz Runiczny na Miecz Claymore lub Miecz Runiczny i Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” na Łańcuch i Wilczy Pazur. Kosztuje 47pkt.

Broń

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Łańcuch

CC Dam AV
+0 ST+6 0

Uwagi:Oplątanie

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Wilczy Pazur

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Uwagi:Parowanie:1

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Młot Bojowy

CC Dam AV
+0 ST+8 2

Uwagi:Ogłuszająca, Dwuręczna

Ładunek przeciwpancerny

CC Dam AV
0 12×2 2

Topór Bojowy

CC Dam AV
+0 ST+6 0

Psy Wojny

Psy Wojny Wilczarzy.

Oddział:

Oddział elitarny
Minimalny Rozmiar: 4
Maksymalny Rozmiar: 8
Próg Morale: 2
1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Każdy z modeli posiadających Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” może wymienić go na Pistolet P60 Punisher za dopłatą 1pkt/model

Wódz: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 10 6 14 3 2 6 4 18 2 36

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Młot Bojowy

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Determinacja

Pies Wojny: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 3-7

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 2 6 4 18 2 29

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Młot Bojowy

Umiejętności:Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Determinacja

Pies Wojny z granatnikiem: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 2 6 4 18 2 31

Wyposażenie:Granatnik Howler, Młot Bojowy

Umiejętności:Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Determinacja

Specjalista z ciężkim karabinem maszynowym: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, wymagany 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 2 6 4 18 2 40

Wyposażenie:Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Determinacja

Saper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 9 6 13 3 2 6 4 18 2 32

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Młot Bojowy, Ładunek Przeciwpancerny

Umiejętności:Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Trening Saperski, Determinacja

Możliwość dokupienia granatów z listy

Snajper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 10 6 13 3 2 6 4 18 2 38

Wyposażenie:Karabin Wyborowy Mk. XII ?Assailant?, Miecz Punisher

Umiejętności: Skradanie się:2, Nieczysta Walka, Snajper, Determinacja

Broń

Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 4×3 3×2 -2 -4 - 14 1 19

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Karabin Wyborowy Mk. XII “Assailant”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -3 1 3 -1 -3 15 0 20

Ładunek przeciwpancerny

CC Dam AV
0 12×2 2

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Młot Bojowy

CC Dam AV
+0 ST+8 2

Uwagi:Ogłuszająca, Dwuręczna

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Przepatrywacze

Przepatrywacze Wilczarzy.

Oddział:

Oddział elitarny

Minimalny Rozmiar: 2

Maksymalny Rozmiar: 4

Próg Morale: 1

1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Każdy z modeli posiadających Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” może wymienić go na Pistolet P60 Punisher za dopłatą 1pkt/model

Przepatrywacz: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 2-3

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 11 5 12 3 2 5 4 18 2 29

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Granatnik Howler, Żelazne Bola

Umiejętności:Bystry Wzrok, Determinacja, Tyraliera

Snajper: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
9 12 5 12 3 2 5 4 18 2 37

Wyposażenie:Karabin Wyborowy Mk. XII ?Assailant?, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Żelazne Bola

Umiejętności: Bystry Wzrok, Snajper, Determinacja, Tyraliera

Broń

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Karabin Wyborowy Mk. XII “Assailant”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -3 1 3 -1 -3 15 0 20

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Żelazne Bola

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 1 -1 - - - 6 0 20

Uwagi:Oplątanie

Łowcy Głów

Łowcy Głów potrafią solidnie napsuć krwi – głównie dzięki nowej, lepszej wersji Ścinania Głów.

Oddział:

Oddział elitarny

Minimalny Rozmiar: 4

Maksymalny Rozmiar: 8

Próg Morale: 2

1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Każdy z modeli posiadających Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” może wymienić go na Pistolet P60 Punisher za dopłatą 1pkt/model

Wódz: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 9 6 14 3 2 6 4 18 2 36

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Topór Bojowy

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Okrzyk Wojenny, Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Ścinanie Głów, Determinacja

Łowca Głów: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 3-7

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 8 6 13 3 2 6 4 18 2 29

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Topór Bojowy

Umiejętności: Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Ścinanie Głów, Determinacja

Łowca Głów z granatnikiem: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 8 6 13 3 2 6 4 18 2 29

Wyposażenie:Granatnik Howler, Topór Bojowy

Umiejętności: Nieczysta Walka, Ścinanie Głów, Determinacja

Berserker: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 8 6 13 3 2 6 4 18 2 30

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Topór Bojowy

Umiejętności: Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Ścinanie Głów, Berserker, Determinacja

Bohater: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 8 6 13 3 2 6 4 18 2 32

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Topór Bojowy

Umiejętności: Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Ścinanie Głów, Zabójczy Cios, Determinacja

Może wymienić Topór Bojowy na Miecz Runiczny za dopłatą +1pkt

Grenadier śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 8 6 13 3 2 6 4 18 2 29

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Topór Bojowy

Umiejętności: Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Ścinanie Głów, Determinacja

Możliwość dokupienia granatów z listy

Broń

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Topór Bojowy

CC Dam AV
+0 ST+6 0

Żałobne Wilczyce

Uzbrojone i wkurwione…

Oddział:

Oddział elitarny

Minimalny Rozmiar: 4

Maksymalny Rozmiar: 8

Próg Morale: 2

1 specjalista na 3 nie-specjalistów

Każdy z modeli posiadających Łańcuch może wymienić go na Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” za dopłatą +4pkt.

Suka Alfa: śmiertelnik, dowódca oddziału elitarnego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 8 6 14 3 2 5 4 18 2 27

Wyposażenie:Wilczy Pazur, Łańcuch

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Okrzyk Wojenny, Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Atak Grupowy, Zaciekłość, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Może wymienić Wilczy Pazur i Łańcuch na Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” i Miecz Claymore lub Miecz Runiczny za dopłatą +5 pkt

Wilczyca: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, wymagany 3-7

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 7 6 13 3 2 5 4 18 2 23

Wyposażenie:Wilczy Pazur, Łańcuch

Umiejętności:Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Atak Grupowy, Zaciekłość, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Wilczyca z Żelaznymi Bola: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 7 6 13 3 2 5 4 18 2 27

Wyposażenie:Wilczy Pazur, Żelazne Bola

Umiejętności:Nieczysta Walka, Atak Grupowy, Zaciekłość, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Wilczyca z granatnikiem: śmiertelnik, żołnierz oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 7 6 13 3 2 5 4 18 2 29

Wyposażenie:Wilczy Pazur, Granatnik Howler

Umiejętności:Nieczysta Walka, Atak Grupowy, Zaciekłość, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Bohaterka: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
13 7 6 13 3 2 5 4 18 2 32

Wyposażenie:Claymore, Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

Umiejętności:Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Atak Grupowy, Zaciekłość, Zabójczy Cios, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Może wymienić Miecz Claymore na Miecz Runiczny

Wilczyca z Karabinem Szturmowym Invader: śmiertelnik, specjalista oddziału elitarnego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
12 8 6 13 3 2 5 4 18 2 30

Wyposażenie:Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”, Łańcuch

Umiejętności:Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Atak Grupowy, Zaciekłość, Determinacja, Nienawiść: 4 (X)

Broń

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Granatnik Podwieszany Mk XIK

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 1 - - - spec spec 19

Uwagi: spec – zależy od użytej amunicji

Karabin Szturmowy BAR Mk. XIB “Invader”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -1 0 0 -4 - 11 0 19

Uwagi: Wyposażony w Granatnik Podwieszany Mk XIK

Łańcuch

CC Dam AV
+0 ST+6 0

Uwagi:Oplątanie

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Wilczy Pazur

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Uwagi:Parowanie:1

Żelazne Bola

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 1 -1 - - - 6 0 20

Uwagi:Oplątanie

Komandosi Wilczarzy

Komandosi Wilczarzy.

Oddział:

Oddział podstawowy
Minimalny Rozmiar: 5
Maksymalny Rozmiar: 10
Próg Morale: 4
1 specjalista na 4 nie-specjalistów

Każdy z modeli posiadających Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor” może wymienić go na Pistolet P60 Punisher za dopłatą 1pkt/model

Wódz: śmiertelnik, dowódca oddziału podstawowego, wymagany 1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 9 5 11 3 2 5 4 18 2 30

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Claymore

Umiejętności: Dowódca: Drużyna, Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Okrzyk Wojenny, Zabójczy Cios, Determinacja

Komandos: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, wymagany 3-9

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 1 5 4 18 2 20

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Determinacja

Komandos ze strzelbą: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 1 5 4 18 2 22

Wyposażenie:Strzelba Automatyczna B&G Mk. XIV “Mandible”, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Determinacja

Komandos z granatnikiem: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 1 5 4 18 2 24

Wyposażenie:Granatnik Howler, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Determinacja

Berserker: śmiertelnik, żołnierz oddziału podstawowego, opcjonalny 0-2

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 2 5 4 18 2 26

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Berserker, Atak Wtórny, Determinacja

Specjalista z ciężkim karabinem maszynowym: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 1 5 4 18 2 36

Wyposażenie:Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”, Miecz Punisher

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Determinacja

Saper: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 8 5 10 3 1 5 4 18 2 22

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Punisher, Ładunek Przeciwpancerny

Umiejętności:Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Atak Wtórny, Trening Saperski, Determinacja

Możliwość dokupienia granatów z listy

Uwaga: Zdolność Atak Wtórny nie może być wykorzystana z Ładunkiem Przeciwpancernym

Bohater: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
11 8 6 10 3 2 5 4 18 2 28

Wyposażenie:Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”, Miecz Claymore

Umiejętności: Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Zabójczy Cios, Determinacja

Może wymienić Miecz Claymore na Miecz Runiczny za dopłatą +1 pkt lub na Miecz Violator (bez dopłaty)

Snajper: śmiertelnik, specjalista oddziału podstawowego, opcjonalny 0-1

WW WS M DW A ŻW S R P Ro K
10 9 5 10 3 1 5 4 18 2 28

Wyposażenie:Karabin Wyborowy Mk. XII ?Assailant?, Miecz Punisher

Umiejętności: Skradanie się:1, Nieczysta Walka, Snajper, Determinacja

Broń

Ciężki Karabin Maszynowy Mk. XIXB “Charger”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 4×3 3×2 -2 -4 - 14 1 19

Granatnik Howler

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- 0 -1 - - - spec spec 20

Uwagi spec – zależy od typu używanej amunicji

Karabin Wyborowy Mk. XII “Assailant”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
- -3 1 3 -1 -3 15 0 20

Ładunek przeciwpancerny

CC Dam AV
0 12×2 2

Miecz Claymore

CC Dam AV
+0 ST+9 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny

Miecz Punisher

CC Dam AV
+1 ST+6 0

Miecz Runiczny

CC Dam AV
+1 ST+8 1

Uwagi:Zamaszysty Cios, Dwuręczny, Mordercza dla nekrobiotyków i nekroorganików: +3

Miecz Violator

CC Dam AV
+0 ST+8 1

Uwagi:Energetyczny, Dwuręczny

Pistolet PSA Mk. XIV “Aggressor”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
1 2 -1 - - - 8 0 19

Pistolet P60 “Punisher”

CC PB SR MR LR ER Dam AV Jam
0 1 1 - - - 10 0 20

Strzelba Automatyczna B&G Mk. XIV “Mandible”

Wzornik Celność Dam AV Jam Cluster
strzelby automatycznej +2 11 0 19 4